Text : Vim viva 

 

     เรียกได้ว่าวิญญาณของผู้ประกอบการเข้าสิงออกัสติน ตัน หนุ่มสิงคโปร์วัย 27 ปีตั้งแต่เขาเริ่มบบรลุนิติภาวะ เขาเคยลองมาแล้วหลายอย่าง ทั้งขายไอศกรีม ขายน้ำผลไม้ และชาผลไม้ แต่แรงบันดาลใจที่ทำให้ลงเอยกับธุรกิจ

 

 

     "UglyFood" ร้านจำหน่ายผักผลไม้ออนไลน์มาจากตอนเป็นนักศึกษาที่ SUTD (University of Singapore School of Design and Technology) เมื่อ 5 ปีก่อน เขาไปซื้อผลไม้ที่ร้านและพบว่าผลไม้ที่ไม่สวยหรือมีตำหนิแม้เพียงเล็กน้อย ทางร้านก็จะนำมาลดราคาถูกมาก

     ประสบการณ์จากการซื้อผลไม้ครั้งนั้นทำให้ออกัสตินบริโภคอย่างมีสติมากขึ้นเพื่อลดขยะจากอาหาร และเมื่อต้องทำโครงงานส่งในวิชาหนึ่งซึ่งทำให้มีโอกาสได้พูดคุยกับพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ต เกษตรกรท้องถิ่น และพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยในตลาดสด ยิ่งได้คุยกับคนขายมากเท่าไรก็ยิ่งตระหนักว่าผักผลไม้ที่มีตำหนิจะขายยากเนื่องจากลูกค้าปฏิเสธไม่ซื้อ ไอเดียในการทำธุรกิจเกี่ยวกับผักผลไม้ที่ไม่สมบูรณ์แบบจึงเกิดขึ้นในใจ แต่ยังไม่มีโอกาสลงมือทำ

 

 

     กระทั่งปี 2021 ออกัสตินมีความพร้อมจึงได้รวบรวมทีมงานเพื่อทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซโดยเปิดร้าน UglyFood จำหน่ายผักผลไม้ทางออนไลน์ และผ่านเว็บไซต์ เป้าหมายและภารกิจที่ตั้งไว้คือการกำจัดขยะจากอาหาร และยืดระบบนิเวศน์ทางอาหารโดยเน้นสินค้าที่เป็นผักผลมีตำหนิ ผิดรูปร่าง ไม่สวยงามได้มาตรฐาน รวมถึงผักผลไม้ที่ผลิตออกมามากจนเหลือขาย หรือผักผลไม้ที่มาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน   

     แม้ธุรกิจจำหน่ายผักผลไม้จะเป็นตลาดที่ค่อนข้างอิ่มตัวในสิงคโปร์เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก แต่ก็ยังมีพื้นที่ให้ UglyFood แทรกเข้าไปเนื่องจากผู้บริโภคสิงคโปร์จำนวนมากขึ้นที่เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความสนใจในอาหารที่บริโภคโดยหันมาอุดหนุนผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกแบบยั่งยืน ส่งผลให้สินค้าของ UglyFood ได้รับการยอมรับ ธุรกิจจึงดำเนินต่อไปได้อีกทั้งยังเติบโตขึ้นจนต้องเพิ่มทีมงานเข้ามาร่วมทำงาน