อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดประเทศที่กำลังเดินหน้าอยู่ขณะนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ยังคงมีอยู่ จึงต้องมีการหาแนวทางเพื่อทำให้การท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติ แต่ยังคงมีความปลอดภัยสูงสุด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว” หรือ “ทราเวลเทค” จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยเข้ามาอำนวยความสะดวก รวมถึงการเสริมกำลังด้วยศักยภาพของ “ทราเวลเทคสตาร์ทอัพ” ซึ่งในประเทศไทยก็ถือว่ามีจำนวนอยู่ไม่น้อย

     และในช่วงเปิดประเทศนี้ “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” หรือ NIA ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่อยู่คู่กับการสนับสนุนการทำนวัตกรรมของคนไทยจะพาไปเรียนรู้แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวกับ 2 ทราเวลเทคสตาร์ทอัพ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และระบบการจองตั๋วที่จะช่วยวางแผนการท่องเที่ยวให้เซฟตี้ในทุกกระบวนการและเที่ยวได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

 

 

  • นวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติจะช่วยเยียวยาทุกสิ่ง

     จักรพงษ์ ชินกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด สตาร์ทอัพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กล่าวว่า มาตรการล็อกดาวน์ที่ยาวนานทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มโหยหากลิ่นอายธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การออกมาเที่ยวแบบธรรมชาติ เพราะธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเล น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามอีกครั้ง ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ทุกคนออกมาเที่ยวตามแนวคิดดังกล่าวคือ “นวัตกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงการรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด หรือระหว่างการท่องเที่ยวได้นำสิ่งดี ๆ ส่งกลับคืนให้ธรรมชาติและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดจากการนำเที่ยว-สินค้าชุมชน การไม่สร้างขยะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญและเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกับทรัพยากธรรมชาติแบบ Unseen และเห็นเรื่องราวที่จะต้องรักษาไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คาดว่าจะได้เห็นมากขึ้นในช่วงที่โลกยังต้องเว้นระยะห่าง และคาดว่าจะมีเทคโนโลยีเพื่อสอดรับกับประเด็นดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ