Tech Startup

6 วิธีต้องรู้ ถ้าอยากระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิงให้ประสบความสำเร็จ

Text : นเรศ เหล่าพรรณราย

     คราวด์ฟันดิงคือรูปแบบระดมทุนที่เอสเอ็มอีสามารถนำมาใช้เพื่อขยายธุรกิจของตัวเองได้โดยไม่จำกัดเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้นแต่นักลงทุนรายย่อยที่มีเงินลงทุนหลักหมื่นบาทก็สามารถที่จะเข้ามาถือหุ้นได้ ส่วนของผู้ประกอบการนั้นจะมีวิธีการที่จะสร้างความน่าสนใจให้ตัวเองเพื่อได้รับการระดมทุนได้อย่างไรมีแนวทางดังต่อไปนี้

 

 

  • ดึงสตอรี่ที่น่าสนใจของตัวเองขึ้นมา 

     ผู้ลงทุนจะมีความมั่นใจในการที่จะลงทุนหากเขาเห็นว่ากิจการที่จะระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิงนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวธุรกิจหรือผู้จัดตั้ง บางครั้งสตอรี่ของกิจการสามารถดึงดูดผู้ลงทุนได้มากกว่าตัวเลขทางการเงิน เพราะหากสามารถสร้างกิจการหรือแบรนด์ที่เป็นที่รักของลูกค้าได้ผู้คนจะให้การสนับสนุนกิจการนั้นๆในระยะยาว

  • แผนการ Exit ในอนาคต 

     ผู้ที่ลงทุนในกิจการผ่านคราวด์ฟันดิงซึ่งมีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำย่อมต้องการจะเห็นภาพชัดเจนว่าเม็ดเงินที่ลงทุนไปในระยะยาวนั้นจะได้รับผลตอบแทนคืนในรูปแบบใด เช่น มีแผนที่จะเข้าตลาดหุ้นในอนาคต ซึ่งการทำไอพีโอจะทำให้ผู้ลงทุนในสเตจแรกได้รับผลตอบแทนในระดับสูงระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หากสามารถชี้ให้เห็นภาพนี้ได้ก็จะดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุน

  • อธิบายจุดประสงค์การระดมทุนให้ชัดเจน 

     รูปแบบระดมทุนคราวด์ฟันดิงจะต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินต่อผู้สนใจอย่างชัดเจน เช่น นำเงินไปใช้ในการขยายกิจการ ใช้เป็นทุนสำรองในกิจการ ลงทุนในเทคโนโลยี ฯลฯ รวมถึงจะต้องแจกแจงสัดส่วนของเงินระดมทุนออกมาเช่น 30% ใช้ลงทุนเพิ่ม 20% ใช้เป็นทุนสำรอง ฯลฯ หากสามารถชี้แจงได้ชัดเจนผู้ลงทุนจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 

 

  • อธิบายให้เห็นแนวโน้มการเติบโตในอนาคต 

     แม้ว่าตัวเลขทางการเงินหรือผลประกอบการในอดีตจะเติบโตได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือแนวโน้มการเติบโตในอนาคต เจ้าของกิจการจึงต้องพรีเซนต์ให้เห็นถึงภาพการเติบโตในอนาคต แม้ว่าตัวเลขในอดีตอาจจะยังไม่สดใสหรืออาจจะยังขาดทุน แต่หากชี้ให้เห็นว่าเมื่อได้รับเงินทุนไปแล้วธุรกิจจะเติบโตได้อย่างไรก็อาจจะได้รับเงินทุนจากนักลงทุนได้

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มนักลงทุน 

     สิ่งที่ทำให้การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงแตกต่างไปจากการลงทุนรูปแบบอื่นก็คือเจ้าของกิจการสามารถมอบสิทธิพิเศษที่มากกว่าตัวเลขและผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้เช่น สิทธิในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจ เป็นแรงดึงดูดให้ผู้ลงทุนยังคงถือหุ้นต่อไปตลอดจนวิธีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นถึงการเติบโตของกิจการ

  • วางแผนกับที่ปรึกษาระดมทุนให้ลงตัว 

     Crowd Funding Portal คือตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับเจ้าของกิจการในการเสนอขายหุ้นระดมทุนกับประชาชนทั่วไปซึ่งพวกเขาจะมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับธุรกิจขนาดใหญ่มาก่อน ผู้ประกอบการจึงควรที่จะรับฟังที่ปรึกษาและวางแผนร่วมกันเพื่อที่จะดึงความสนใจในการลงทุนให้เกิดขึ้น เพราะถ้าผู้ประกอบการกับที่ปรึกษามีมุมมองที่ต่างกัน โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการระดมทุนจะมีน้อยลง

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup