SCN ร่วมโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ทำสื่ออักษรเบรลล์ให้น้องผู้พิการทางสายตา

 

     บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร จัดกิจกรรมสร้างประโยชน์ต่อให้กับสังคม ภายใต้ชื่อ “กล่องนมดื่มหมดแล้ว ส่งต่อให้น้องนะ” เชิญชวนพนักงานช่วยกันคัดแยกกล่องนมก่อนทิ้งขยะ นำไปบริจาคให้กับโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” เพื่อทำเป็นสื่ออักษรเบรลล์ส่งต่อให้กับโรงเรียนสอนผู้พิการทางสายตา  ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นทั่วประเทศ และปลูกฝังพฤติกรรมพนักงานคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและภาวะโลกร้อน

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS