บล.เกียรตินาคินภัทร คว้า Top Underwriting Securities Firm ห้าปีซ้อน จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 

     บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชนรักษาผลงานธุรกรรมตราสารหนี้โดดเด่น คว้ารางวัล Top Underwriting Securities Firm ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากงานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 (ThaiBMA Best Bond Awards 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยมีมูลค่ารวมการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมมากที่สุดในปี 2564 และการตัดสินรางวัล มาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ ในการนี้ อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล โดยงานจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Conference เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS