บสย. ผนึก SME D Bank จับคู่ กู้พร้อมค้ำ “สินเชื่อ SMEs Re-Start” 2,000 ล้านบาท

สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเงิน 2,000 ล้านบาท เร่งเติมทุนเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว และ Supply Chain พร้อมเปิดสายด่วน บสย. F.A. Center ปรึกษาฟรี

 

     สิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ผนึกความร่วมมือ จับคู่ กู้พร้อมค้ำ สินเชื่อ SMEs Re-Start  วงเงิน 2,000 ล้านบาท ของ SME D Bank  ร่วมกับ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 : ดีแน่นอน / บัญชีเดียว และ โครงการ Micro 4 รายเล็กเสริมทุน เพื่อเติมทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ  และเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain)  รวมถึง เอสเอ็มอี ทุกประเภทที่เป็นคู่ค้ากับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 

     ทั้งนี้ ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว บสย. และ SME D Bank  มั่นใจว่าจะช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง เข้าถึงเงินทุน นำไปเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือสำรองเป็นทุนหมุนเวียน  โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย  ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี  ปลอดชำระเงินต้น  สูงสุด 2 ปี อีกทั้ง   ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ   2 ปี  ระยะเวลาการค้ำประกันสูงสุด 10 ปี   โดย บสย. พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่อง 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS