Deloitte และ Mambu เผยในรายงานล่าสุด ชี้ 5 กลยุทธ์จิ๊กซอว์สู่ความสำเร็จสำหรับบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง”

พร้อมการคาดการณ์ทิศทางตลาดบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” (BNPL) สำหรับธนาคารและผู้ค้าปลีก