How to ลดต้นทุนยังไงให้คุณภาพไม่ลด ประสิทธิภาพในองค์กรเพิ่ม

 

 

     ถ้าให้ผลิตสินค้าสักชิ้นขึ้นมาขายเชื่อว่าเอสเอ็มอีบ้านเราสามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็น แต่ทักษะอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีบ้านเราส่วนใหญ่ยังขาด คือ ประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรนั้นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากหรือต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรสามารถทำได้ง่ายดายกว่านั้น

     ด้วยการใช้แนวคิด Lean​ ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไร ลองไปดูวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ บรรยง ชาญพิพัฒนชัย ให้ความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจไว้ดังนี้

2 ปัญหาหลักที่ทำให้ SME ขาดประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ

  • ปัญหาด้านผลผลิต สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพ
  • ปัญหาด้านทรัพยากร ได้แก่วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน ค่าแรง ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ

 

การเพิ่มประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการปรับ 2 สิ่ง

ปรับ mindset

  • การผลิตสินค้าคุณภาพดีไม่ได้หมายถึงการเพิ่มต้นทุน การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือเพิ่มการตรวจสอบสินค้าหรือบริการมากเกินความจำเป็น
  • ยกตัวอย่าง ในอดีตการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารมีความผิดพลาดเรื่องการโอนเงิน จึงแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มพนักงานแคชเชียร์
  • สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พนักงานแต่ละคนทำงานไม่เต็ม 100 เพราะต่างคิดว่ามีคนช่วยตรวจสอบ เป็นการเพิ่มต้นทุนแต่ไม่ได้ประสิทธิภาพ
  • การใช้ความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น

 

เปลี่ยนความเคยชิน

  • ความเคยชินจะทำให้ผู้ประกอบการมองไม่ออกว่าสิ่งที่ทำอยู่เพิ่มมูลค่าไหม
  • วิธีแก้ ลองเอาตัวเองเป็นลูกค้า เช่น ถ้าทางโรงงานเย็บผ้าขอขึ้นราคาค่าจ้างด้วยเหตุผลว่าเพิ่มการตรวจซ้ำสินค้าให้ 2 รอบ ถ้าคุณเป็นลูกค้าจะยอมจ่ายไหม ถ้าไม่แปลว่าสิ่งนั้นไม่เพิ่มมูลค่า

 

แนวทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

     ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการเพิ่มยอดขายอาจทำได้ยาก สิ่งที่ทำได้ง่ายคือการควบคุมปัจจัยภายในองค์กรใน 3 เรื่องหลักคือ

1. วัตถุดิบ

- ควบคุมสต็อกไม่ให้มากเกิน การที่สต็อกมากเกินมักเกิดจากการประเมินความต้องการตลาดผิด แนวทางที่ททางโตโยต้านำมาใช้แล้วได้ผลคือ ผลิตเท่าที่มีความต้องการ

- ทำสัญญาซื้อขายเป็นล็อตใหญ่ การซื้อวัตถุดิบอย่ามองแค่ต้นทุนในการซื้อ เพราะยังมีต้นทุนการจัดเก็บ ค่าแรง ค่าเสื่อมสภาพ ฯลฯ ทางออกคือ การเซ็นสัญญาซื้อขายระยะยาวกับซัพพลายเออร์โดยจะแบ่งจ่ายเงินเป็นครั้งๆ เมื่อต้องการใช้ของ

- ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนรับของ เพื่อให้ได้ของที่ตรงตามสเปกลูกค้าต้อง ทั้งนี้พนักงานที่ตรวจสอบวัตถุดิบต้องตรวจสอบวัตถุดิบทุกชิ้นด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ของดีตรวจเป็นของเสียหรือของเสียตรวจเป็นของดี

-  ใช้วัตถุดิบต่อหน่วยเยอะมากไป เกิดจากปัญหาในกระบวนการผลิต แนวทางที่โตโยต้าทำคือ รู้ เห็น เป็น ใจ หาสาเหตุของปัญหาให้เจอ เมื่อรู้สาเหตุแก้ปัญหาได้ตรงจุด