เลือกรูปแบบธุรกิจแบบไหนดี? เจ้าของคนเดียว - ห้างหุ้นส่วน – บริษัทจำกัด

TEXT : กองบรรณาธิการ

 

     อาจเป็นหนึ่งคำถามในใจของผู้ประกอบการธุรกิจว่าหลังจากวางแผนการทำธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วเราควรจะเลือกทำธุรกิจในรูปแบบไหนระหว่างเป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือจดเป็นในรูปแบบบริษัทอันไหนจะดีกว่ากันหรือเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด ต่อไปนี้ คือ ข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีข้อด้อยของรูปแบบแต่ละอย่าง เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นกัน

เจ้าของคนเดียว

รูปแบบ : ธุรกิจบุคคลธรรมดา

ข้อดี 

 • มีอำนาจการบริหารงานเต็มที่
 • สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
 • ผลกำไร/ขาดทุนนั้น ได้รับเต็มๆ คนเดียว ไม่ต้องแบ่งใคร

 

ข้อด้อย 

 • เงินลงทุนมีจำนวนจำกัด
 • หากต้องกู้ยืมมีเครดิตน้อยกว่าการมีหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทจำกัด
 • หนี้สิ้นต้องรับผิดชอบคนเดียว
 • ความน่าเชื่อถือน้อย

 

ภาษี :

 • สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราก้าวหน้าสูงสุด 35 %

 

ห้างหุ้นส่วน

รูปแบบ : ระดมทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน), ห้างหุ้นส่วนสามัญ (จดทะเบียน) และห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน : 1,000 บาท

ข้อดี 

 • ระดมเงินทุนได้มากขึ้น
 • ความน่าเชื่อถือปานกลาง
 • การลงทุนไม่มีขั้นต่ำ สามารถลงเป็นเงิน ทรัพย์สิน และแรงงานได้

 

ข้อด้อย :

 • การบริหารงานต้องปรึกษากับหุ้นส่วน
 • การตัดสินใจล่าช้าลง ต้องผ่านมติเป็นเอกฉันท์จากหุ้นส่วน
 • ผลกำไร/ขาดทุนหารเฉลี่ยกับหุ้นส่วน
 • ความรับผิดชอบต่อหนี้สิ้น แบ่งเป็น
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ (จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้)
  • ไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สิน
  • เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวได้
  • ผู้หุ้นส่วนมีสิทธิเข้าจัดการกับห้างหุ้นส่วนได้ หรือตั้งตัวแทนเป็นผู้จัดการได้
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มี 2 รูปแบบ(มีทั้งแบบจำกัดความรับผิดชอบ และไม่จำกัดความรับผิดชอบ)
  1. แบบไม่จำกัดความรับผิดชอบ ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สิ้นทั้งปวงโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิสามารถเข้ามาร่วมตัดสินใจและบริหารจัดการได้
  2. แบบจำกัดความรับผิดชอบ (ไม่สามารถลงทุนเป็นแรงงานได้) รับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น แต่ไม่สามารถมีสิทธิตัดสินใจและเข้ามาบริหารจัดการได้
 • เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบได้

 

ภาษี 

 • กรณีไม่จดทะเบียน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้าสูงสุด 35 %
 • กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 20 %

 

บริษัทจำกัด

รูปแบบ : ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน หุ้นละไม่ต่ำกว่า 5 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน : 5,000 บาท

ข้อดี 

 • สามารถระดมทุนได้ง่าย และจำนวนมาก
 • ความรับผิดชอบหนี้สิ้นจำกัดเฉพาะมูลค่าที่ยังไม่ชำระ
 • มีความน่าเชื่อถือมาก

 

ข้อด้อย 

 • การบริหารงานต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 • ผลกำไร/ขาดทุน : แบ่งเงินปันผลตามผู้ถือหุ้น

 

ภาษี 

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 20 %

   

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MARKETING

เปิดเคล็ดไม่ลับ วิธีทำให้ลูกค้ามี ความรู้สึก & ภาพจำ ที่ดีกับแบรนด์

ในโลกยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันทันทีแบบนี้ ต้องสร้างตัวตน เกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น หรือทำให้แบรนด์ Outstanding มากแค่ไหนถึงจะพอ

รู้ก่อนรวยก่อน เทรนด์สินค้าที่จะขายดีบนออนไลน์ปี 2565

ในปัจจุบันใครๆ ก็ขายออนไลน์ ทำให้มีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมายหลากหลายช่องทาง ในเมื่อมีร้านเกิดขึ้นเยอะก็ต้องมีคู่แข่งเยอะด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่มีที่สิ้นสุด