BookTree Library & Café ห้องสมุดส่วนบุคคล ที่พยายามปั้นให้เป็นสาธารณะ

 

     “ขอบคุณที่ช่วยทำความฝันของฉันให้เป็นจริง ได้เห็นก็มีความสุขแล้ว”

     ประโยคนี้ของชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน กลายเป็นความทรงจำที่ลืมไม่ได้ของคนปั้น BOOKTREE LIBRARY ให้เป็นผลิตผลของความฝันที่ถูกอ้างถึง ผมยังจำแววตาแห่งความสุขของ เม - เมทินี เพชรจู ตอนบอกเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังได้แม่นยำ

     จากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรไปทางป่าคลอกประมาณ 8 กิโลเมตร หากสังเกตจะเห็นป้ายไม้ แขวนบนคานติดหลังคาจากห้องสมุดบุ๊คทรี BOOKTREE LIBRARY สถานที่ที่เมตั้งใจให้เป็นห้องสมุดที่ก้าวพ้นข้อจำกัดของห้องสมุดสาธารณะธรรมดาทั่วไปที่เราคุ้นเคยกับการบริการ ข้อกำหนด การออกแบบ และบรรยากาศที่เป็นแบบราชการเกินไป จนบางครั้งไม่ได้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย