Focus One LINK “Chat Application สายพันธุ์ใหม่ที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจ และงานภายในองค์กร”

by SME Thailand. 03 ตค. 2017
Share:


 
 
 
              Working Collaboration Platform ที่เชื่อมโยง Chat Application, E-Mail สำหรับการบริหารการติดตามงาน ในธุรกิจและองค์กร สามารถช่วยให้ธุรกิจ SME หรือธุรกิจระดับ Enterprise ไม่พลาดการติดตามและบริหารงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และโอกาสทางธุรกิจ
 
              “จะเป็นอย่างไร ถ้า Chat Application ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถนำข้อความสนทนา เปิดงาน มอบหมาย ติดตาม และมีการแจ้งเตือน พร้อมด้วยระบบการแสดงความเคลื่อนไหวงาน”
 
              “นำไปใช้บริหารจัดการงานได้หลายส่วนในองค์กร อาทิเช่น การติดตามบริหารงานโครงการ การติดตามงานขาย การติดตามหนี้ งานจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามงานทั่วไปภายในองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทราบปัญหา และโอกาสทางธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไรให้องค์กร”
 
 
Focus One LINK Platform
 
              ปัจจุบันองค์กรและธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้ Chat Application และระบบ E-Mail ที่เพื่อการติดต่อสื่อสาร และสนทนาเรื่องงาน แต่สิ่งที่เราลืมนึกถึงคือเรื่องจุดอ่อนจากระบบการสื่อสารที่มีอยู่ดังกล่าว คือ เราไม่สามารถจัด  เก็บข้อมูลการสนทนาเหล่านั้น และนำมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 
 
              1.การจัดเก็บเป็นข้อมูลองค์ความรู้เรื่องปัญหา และวิธีการแก้ไข
 
              2.การมอบหมายงาน ติดตามงาน และการแจ้งเตือน จากข้อความสนทนาที่เกิดขึ้น
 
              3.การนำมาสร้างข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาองค์กร
 
              4.การบูรณาการ การทำงานร่วมกับแบบ Team Working
 
              5.การนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถใช้ทดแทน ระบบงานที่มีราคาแพงได้ อย่างเช่น Sales Force , After Sales Services , Project Management , Logistic Tracking และอีกหลายส่วนงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจไม่ต้องจัดหาระบบที่มีราคาแพงในการนำมาใช้งานได้หลาย ๆ ระบบ
 
              Focus One LINK Platform จึงเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการสื่อสารที่องค์กรและธุรกิจใช้อยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
LINK VS Normal Chat
 
              LINK ไม่เป็นเพียงแค่ Chat Application ปกติ แต่เป็น Chat Application ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการงานภายในองค์กร และธุรกิจโดยเฉพาะ เรามีความสามารถที่แตกต่างจาก Chat Application ทั่วไปดังนี้
 

 

 
              1.ระบบการสนทนาการด้วย Walky Talky Online Streaming และการแปลงเสียงเป็น Text
 


 
              2.การมอบหมายงาน ติดตามงาน และแจ้งเตือนงานผ่านระบบ Chat Application
 

 
              3.เชื่อมโยงการทำงานกับระบบ E-Mail โดยสามารถกำหนด E-Mail ขาเข้าให้สามารถเปิดงานมอบหมายได้โดยอัตโนมัติ สามารถใช้กับงานบริการลูกค้า และงานขายผ่านระบบ E-Mail ได้
 
 

 
 
              4.การบริหารงานโครงการด้วย Project Management ที่มอบหมายการทำงานตามโครงสร้างการบริหารโครงการ ช่วยมอบหมายงาน และติดตามงาน เหมาะสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ งานรับเหมาก่อสร้าง หรือการบริหารโครงการทั่วไป
 
 
Project Page ที่รวบรวมงานภายใต้โปรเจค เพื่อแสดงภาพรวม ในการบริหารจัดการงาน
 

 
Gannt Chart แสดงความคืบหน้างาน
  
สรุปจำนวนงานตามโครงสร้างงาน ภายใต้โครงการ


 
 
รายงานสรุปภาพรวมงาน แบบ Pivot Table ที่สามารถกำหนดค่าการออกรายงานได้
Working Collaboration ที่ทำงานบนระบบ Web Application ร่วมกับ Mobile Application
 
 


 
สรุปภาพรวมงานที่คุณเกี่ยวข้อง ช่วยบริหารจัดการงานด้วยระบบทีมเวิร์ค
 
 
 
 
Web Chat สำหรับการมอบหมายงาน ติดตามงาน ผ่าน ระบบ Web Desktop
 
 
 

จัดเก็บข้อมูลการทำงาน และสามารถนำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การจัดการงานระดับบุคคล
 
 
แจ้งเตือนงานให้คุณไม่พลาดต่องานที่คุณต้องรับผิดชอบ
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอมอี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share:

Related Articles

​​Iron Ox ผุดไอเดียล้ำ ใช้หุ่นยนต์ทำฟาร์ม รับเกษตรกรรมยุคใหม่

เกษตรกรรมยุคใหม่ ไม่ต้องใช้คนอย่างเดียวแล้ว เมื่อทาง Iron Ox บริษัทจากฝั่งอเมริกาออกไอเดียเก๋ ใช้หุ่นยนต์แค่ 2 ตัว ก็ทำฟาร์มปลูกผักได้แล้ว

by SME Thailand| 13 ธค. 2018

​​Medtech ธุรกิจดาวเด่นเอเชีย! ส่งหุ่นยนต์ตอบโจทย์ตลาดสูงวัย

การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของหลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีนกำลังเป็นปัจจัยที่เร่งให้เกิดการเติบโตในหลายธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือ medtech หรือเทคโ..

by SME Thailand| 10 ธค. 2018

​​Platinum Guide เพิ่มโอกาสร้านค้า คว้าใจลูกค้าต่างชาติได้ง่ายๆ

Platinum Fashion Mall กำลังกลายเป็นศูนย์กลางแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นขนาดใหญ่ของอาเซียน จึงเป็นโอกาสสำหรับร้านค้าในแพลทินัม ที่พาตัวเองขึ้นไปอยู่บน Plati..

by SME Thailand.| 10 ธค. 2018