กสทช.เปิดตัว กันกวน แอปพลิเคชันปิดกั้นเบอร์รบกวน คุ้มครองสิทธิผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

by SME Thailand News 25 กค. 2017     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. เปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) “กันกวน” เพื่อปิดกั้นเบอร์โทรศัพท์ ข้อความ จากผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจด้านการติดต่อสื่อสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญและอาจเกิดการสูญเสียโอกาสจากการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย สำนักงาน กสทช. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชัน) “กันกวน” พร้อมเดินหน้าให้ โอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ค่าย ประกอบด้วย AIS DTAC TRUE TOT CAT คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ลดการถูกคุกคามของประชาชนจากการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ในสังคมปัจจุบันและในอนาคต

     นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “กันกวน” เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีการปิดกั้นเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามารบกวนก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น การกลั่นแกล้ง การขายตรง การขายประกัน และการติดตามทวงหนี้ 

     สำหรับวิธีการใช้งาน ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก App Store และ Play Store ผ่านการ Search “กันกวน” เมื่อทำการดาวน์โหลด และติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันการกลั่นแกล้งกรณีแจ้งระงับเบอร์ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลทั้งผู้แจ้งให้ปิดกั้นเบอร์ และผู้ถูกปิดกั้นเบอร์ แอปพลิเคชัน “กันกวน” เป็นการสร้างความร่วมมือจากผู้ใช้ ในการนำเสนอข้อมูลจากการโทรรบกวนร่วมกัน โดยประชาชนเสมือนตำรวจออนไลน์ในการตรวจสอบ แบ่งปันข้อมูล และปกป้องสิทธิจากการรบกวนดังกล่าว

     แอปพลิเคชัน “กันกวน” จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของประชาชน กรณีมีการโทรศัพท์เข้ามาขายของ หรือขายประกัน หากมีการรายงานเบอร์เข้ามายังสำนักงาน กสทช. ผ่านระบบหน่วยตรวจสอบก็จะเช็คว่าหมายเลขนั้นมีผู้ร้องเรียนเข้ามามากจริงหรือไม่ ก่อนปิดกั้นเบอร์ เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ”
 
     แอปพลิเคชัน กันกวน จะแบ่งระบบการจัดการออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า บัญชีสีขาว (White list) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ White list ที่สามารถปิดกั้นได้ เช่น การขายที่ไม่พึงประสงค์ การขายประกัน ขายสินเชื่อ และขายตรง ซึ่งต้องมีการลงทะเบียนเข้าระบบแอปพลิเคชันกันกวน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงเลขหมายที่มีการโทรเข้า และเลือกรับสายได้ สำหรับ White list ที่ไม่สามารถปิดกั้นได้ แต่สามารถโทรได้ในช่วงเวลา วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนแก่ประชาชน เช่น การติดตามทวงหนี้ ทวงถามการชำระเงินจากผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร หรือจากสถาบันการเงิน

     ส่วนที่ 2 เรียกว่า บัญชีสีดำ (Black list) สำหรับเบอร์ที่สร้างการรบกวน เกินเวลาที่กำหนด โดยสำนักงาน กสทช. จะทำการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ที่รบกวน ส่งไปให้ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ทุกค่าย สำหรับบทลงโทษ จะมีการตักเตือน ปิดกั้นเบอร์เป็นเวลา 3 เดือน และยกเลิกเบอร์ในที่สุด

     ทั้งนี้ แอปพลิเคชันกันกวน คือหนึ่งในแอปพลิเคชันของงานด้านกิจการโทรคมนาคม โดยจากนี้จะมีการทยอยเปิดตัวแอปพลิเคชัน เช่น แอปพลิเคชัน 3 ชั้น และ Speedcheck ให้ประชาชนร่วมกำกับกิจการโทรคมนาคม

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

Related Articles

​6 แนวทางป้องกันธุรกิจจากภัยไซเบอร์

ในแต่ละปี การขโมยหรือแฮ็คข้อมูลในโลกในโลกไซเบอร์ มีแต่จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้งานส่วนบุคคลและสำหรับผู้ประกอบการในโลกธุรกิจ ถ้าไ..

by SME Thailand| 03 ธค. 2017

​Pure–LED ก๊อกไฟอัจฉริยะ ตัวช่วยลดต้นทุนธุรกิจ

“ถ้าเรามีก๊อกน้ำควบคุมการเปิดปิดปริมาณน้ำได้ เราก็ต้องมีก๊อกไฟที่สามารถควบคุมการเปิดปิดปริมาณพลังงานไฟฟ้าได้เช่นกัน” จากแนวคิดนี้เองที่นำมาสู่การสร้..

by SME Thailand| 08 พย. 2017

​Link แอพลิเคชั่น อัจฉริยะอาวุธของธุรกิจในยุค 4.0

แอพลิเคชั่น เชื่อมการสื่อสารในองค์กรทั้งหมดเข้ากับงานใช้งานง่าย จัดการงานได้จบครบทุกอย่าง ด้วยมือถือเครื่องเดียวฝ่ายบริหารได้รับข้อมูล Real time ไร้..

by SME Thailand.| 06 พย. 2017