เคพีเอ็มจี เผย “ฟินเทค” เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสถาบันการเงิน

by SME Startup 24 พย. 2017
Share:

 
     ถึงแม้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่แห่งคุณค่า  (Value Chain) ของการบริการทางการเงินแบบดั้งเดิม แต่สถาบันการเงินหลายแห่งยังขาดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ อ้างอิงจากรายงาน Forging the future: how financial institutions are embracing fintech to evolve and grow รายงานฉบับใหม่ของเคพีเอ็มจี ซึ่งทำการสำรวจสถาบันการเงิน 160 แห่ง ใน 36 ประเทศทั่วโลก
 
     จากรายงานฉบับดังกล่าวพบว่า ธนาคาร บริษัทประกันภัยและบริษัทบริหารสินทรัพย์เชื่อว่า เทคโนโลยี อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชนและไอโอที (IoT) กำลังสร้างนิยามใหม่ให้กับการบริการทางการเงิน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมีบทบาทและผลักดันให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในปัจจุบัน โดย 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า มาจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ ตามมาด้วยความไม่แน่นอนของกฎเกณฑ์มาตรฐานและการกำกับดูแลในภาคธุรกิจที่บริการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก (51%) และโมเดลธุรกิจรูปแบบแบบใหม่ (46%)
 
     ความท้าทายด้านกลยุทธ์ของฟินเทค
     การตอบสนองขององค์กรต่อเทคโนโลยีฟินเทคแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่หลายธุรกิจกำลังเผชิญ เพียง 46% ของผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมดกล่าวว่า องค์กรของพวกเขามีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อรองรับเทคโนโลยีฟินเทค โดย 42% ชี้ว่า กลยุทธ์ดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพัฒนา ขณะที่ อีก 10% ไม่มีกลยุทธ์ใดๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีฟินเทค และเพียง 47% ของสถาบันการเงิน ที่มีกลยุทธ์รองรับเทคโนโลยีฟินเทคเผยว่า กลยุทธ์ของพวกเขาสอดคล้องกับความท้าทายจากนวัตกรรมฟิคเทคที่เกิดขึ้น
 
     “เราเห็นสถาบันทางการเงินหลายแห่งกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ด้านฟินเทคให้ครอบคลุม” เมอร์เรย์ เรสเบค ประธานร่วม ฝ่ายฟินเทค เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “ในหลายกรณี มีการมอบหมายความรับผิดชอบในการรับมือกับนวัตกรรมฟินเทคไปที่แต่ละหน่วยงานที่แยกจากกัน โดยยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร”
 
     ในการตั้งวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ด้านฟินเทค กว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันการเงินเห็นว่า มีการใช้ฟินเทคเพื่อ ‘ยกระดับการบริการลูกค้า’ เป็นวัตถุประสงค์หลักมากสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย ‘การปฏิวัติความสามารถในการทำธุรกิจที่มีอยู่’ (48%) เป็นอันดับสอง
 
     “นวัตกรรมฟินเทคที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้ายังเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลงทุนด้านกลยุทธ์” คริสโตเฟอร์ ซอนเดอร์ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยกล่าว “ในประเทศไทย เราเห็นการพัฒนาที่โดดเด่นของเทคโนโลยีการชำระเงิน รวมถึงการเปิดตัวล่าสุดของกลไกระบบการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด อย่างไรก็ดี โอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆ ยังมีอยู่มาก ตัวอย่างเช่น ในการให้บริการกู้ยืมของธนาคาร เราจะเห็นได้ว่า หลายธนาคารทั่วโลกประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์ฟินเทค ซึ่งช่วยลดเวลาการขออนุมัติสินเชื่อ จากที่ต้องรอนานกว่า 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 1 วัน และในธุรกิจประกันวินาศภัย เราจะเห็นการให้บริการแบบ On-Demand ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อเลือกรับเฉพาะบางบริการของประกันภัย เมื่อมีโอกาสของความเสี่ยงจากการใช้ประกันที่ต้องการเกิดขึ้น”
 
     ความสำคัญในการสร้างพันธมิตร
     จากผลสำรวจพบว่า การร่วมมือกัน โดยเฉพาะกับสตาร์ทอัพ จะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมในด้านเทคโนโลยีทางการเงิน โดย 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดกล่าวว่า ธุรกิจของพวกเขามีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในด้านเทคโนโลยีทางการเงินในอดีต ขณะที่ 81% วางแผนที่จะขยายเครือข่ายพันธมิตรต่อไปในอนาคต
 
     72% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเชื่อว่า สตาร์ทอัพสายฟินเทคจะเป็นแหล่งกำเนิดหลักของนวัตกรรมฟินเทคในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ 81% ของผู้ทำแบบสอบถามที่ระบุว่า องค์กรของพวกเขากำลังจับมือ หรือมีแผนที่จะทำงานร่วมกันกับสตาร์ทอัพในอีก 12 เดือนข้างหน้า
 
     78% กล่าวว่า องค์กรของพวกเขากำลัง หรือมีแผนการที่จะจับมือกับหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน “โดยความต้องการที่จะก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วในการเป็นธุรกิจที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมจะช่วยจุดประกายกลยุทธ์ดังกล่าว” เอียน พอลลารี ประธานร่วม ฝ่ายฟินเทค เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว ในขณะเดียวกัน จำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขามีกลยุทธ์ที่จะ ‘สร้างสรรค์พัฒนา’ ซึ่งสะท้อนถึงแผนการของธนาคารและสถาบันการเงินในการสร้างและการเปิดตัวการบริการด้านฟินเทคของตัวเอง “ฟินเทคไม่ได้เป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพเท่านั้นที่จะทำได้ ผลการสำรวจชี้ว่า สถาบันการเงินส่วนใหญ่มองเห็นศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการฟินเทคในบางด้าน” พอลลารี กล่าวเสริม
 
     สำหรับความสนใจในเรื่องของฟินเทคในอีก 3 ปีข้างหน้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า (Big Data) และ เอพีไอ (Application Program Interfaces) เป็นสัดส่วน 67% และ 55%ตามลำดับ

     “ไม่มีหนทางหรือวิธีการใดๆ ที่จะนำไปสู่การใช้ฟินเทคให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว” พอลลารี ระบุ “ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดคือการมีกลยุทธ์ฟินเทคที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ มีการสนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินงานในหลายมิติพร้อมกัน และนอกเหนือสิ่งอื่นใด ควรตั้งเป้าหมายที่มุ่งเน้นไปที่คุณค่าที่สามารถพิสูจน์ได้ รวมทั้งผลลัพธ์ด้านต้นทุนของลูกค้าจากการใช้บริการ รวมถึงการกำกับดูแล”

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

 
 
Share:

Related Articles

​GREEN UP ตู้ต้นไม้ ซื้อจากตู้ คุยกับ Chatbot

ว้าว!! .. GREEN UP ตู้ต้นไม้ ที่ใช้ Chatbot คุยและขายต้นไม้ ซึ่งสร้างทั้งประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

by SME Startup| 11 ธค. 2018

​เดิน Pinkoi Market ส่องงานดีไซน์เพื่อนบ้าน

พาไปเดินดูงานดีไซน์หลายสัญชาติ ทั้งไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย และจีน ที่ทั้งชิคๆ คูลๆ

by SME Startup| 04 ธค. 2018

​“Zero Waste Daniel” แบรนด์แฟชั่นจากเศษผ้า 100%

เบื้องหลังความสำเร็จของ แดเนียล ซิลเวอร์สไตน์ ผู้บุกเบิก Zero Waste Daniel แฟชั่นปลอดขยะที่ตัดเย็บจากเศษผ้า 100 เปอร์เซ็นต์ และเป็นงานทำมือทั้งหมด

by SME Startup| 26 พย. 2018