The first cut is the deepest…

ถ้าเปรียบความรักกับธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจคงไม่ต่างจากการพยายามจะให้ใครสักคนมารัก...

by smethailandclub 16 มค. 2017 846

Shopee ตลาดออนไลน์ใหม่ของนักช้อป

Shopee เป็นตลาดออนไลน์บนมือถือในรูปแบบแอพพลิเคชันแห่งใหม่ที่กำลังมาแรง โดยสามารถได้ใจทั้งขาช้อปออนไลน์และเหล่าพ่อค้าแม่ขายบนโลกโซเชียลไปเต็มๆ ด้วยคว..

by smethailandclub 07 มค. 2016 2432

คุณเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีหรือเปล่า?

ในยุคสมัยนี้ หลาย ๆ ธุรกิจ ต่างให้ความสนใจและทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หรือ PR กันมากขึ้น ถ้าไม่ทำและไม่รู้จัก PR ก็คงเป็นธุรกิจที่ไม..

by SME Thailand PR News 18 กค. 2015 1541

การตลาดฉบับเริ่มต้น

ต่อให้สินค้าหรือบริการมีความน่าสนใจ แต่ถ้าขาดการตลาดในการประชาสัมพันธ์และทำให้ลูกค้าได้รู้จักเราในวงกว้าง ธุรกิจก็สามารถสะดุดลงได้ง่ายๆ

by SME Thailand PR News 21 มิย. 2015 3203