Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

recommended : viewed


ส่งออกคุณพร้อมหรือยัง!?

 

เรื่อง : สิทธิโชค ชัยวรรณ
 
     การขายสินค้าและบริการให้กว้างไกลขึ้น ฐานลูกค้าและคู่ค้าที่มากขึ้น หมายถึงผลกำไรและสภาพคล่องที่ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจสำหรับเจ้าของธุรกิจ ในบทความนี้ เราขอนำเสนอ “เช็คลิสต์” ทีจะคอยเป็นเพื่อนคู่ใจให้คุณได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน และมั่นใจมากขึ้น มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายแง่หลายมุม โดยการเตรียมความพร้อมของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่นใจ
 
“8 ความพร้อมที่คุณควรพิจารณาก่อนส่งออกสินค้า”
 
         การก้าวขยายพื้นที่สำหรับธุรกิจให้กว้างขึ้นหมายถึงการปรับตัวในทุกๆมิติของกลไกการทำงานในองค์กร
 
1. เป้าหมายและการยอมรับ
 
         ปราชญ์ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอน” สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องพร้อม นั่นคือสินค้าและบริการจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายคู่ค้าที่แน่นอน และสามารถเข้าถึงได้
 
         นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องสามารถขับเคลื่อน พัฒนาความสัมพันธ์การค้าให้เกิดความแน่นอนชัดเจน และปรับตัวเพื่อเตรียมรับรูปแบบธุรกิจใหม่ที่อาจจะไม่เหมือนเดิม
 
2. ความพร้อมของบุคลากร
 
         บุคลากร ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้มุ่งไปสู่เป้าการผลิตและการขายที่ตั้งไว้  ฉะนั้น ความพร้อมของพนักงานในการรองรับความท้าทายที่เกี่ยวเนื่องกับการติดต่อสื่อสารและตลาดใหม่จึงสำคัญ เพราะการเชื่อมต่อกันระหว่างคู่ค้าจำเป็นต้องมีความฉับไวและชัดเจน ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในการสื่อสารได้ดี ความพร้อมเช่นนี้ถือ
 
         เงินทุนและแหล่งทุนที่ดี ถือว่าเป็นแหล่งน้ำทิพย์ที่คอยบรรเทาดับกระหายในยามยาก การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต้องถือกฎหมายและความน่าเชื่อถือเป็นหลัก เงินตราต่างสกุลอาจส่งผลในเรื่องของกำไรขาดทุนได้โดยง่าย ความน่าเชื่อถือของแหล่งทุนทั้งของเราและคู่ค้าก็ต้องได้รับการตรวจสอบถึงความแน่ใจ ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบธุรกิจของคุณว่ามีแผนรองรับ และสามารถบริหารความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดใด โดยเฉพาะเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นระบบที่ต้องศึกษาอย่างถ้วนถี่
 
4. ความสามารถในการแข่งขัน
 
         ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในคุณภาพและบริการของสินค้ามากเพียง  เพราะการเข้าไปกระโจนเข้าไปในตลาดใหม่นั้น จำเป็นต้องหาช่องว่างให้สินค้าของผู้ประกอบการแทรกตัวเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้น อีกทั้งผู้ประกอบการจะต้องทำการบ้านเพิ่มเติม เช่น การศึกษาตลาด วัฒนธรรม คู่แข่ง สิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ เพื่อช่วยให้เห็นโอกาส และรับรู้ถึงความเสี่ยงว่ามีมากน้อยแค่ไหน
 
5. การปรับแต่งสินค้าให้เหมาะสม
 
         เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการเป็นสินค้าหน้าใหม่ในโลกใบใหญ่ ความยืดหยุ่นในการปรับลักษณะและคุณภาพสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้สินค้าของผู้ประกอบการเข้าได้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ เพราะตลาดที่มีการแข่งขันนี้ อาจไม่ใช่ตลาดที่คุ้นเคย สินค้าบางชนิดจึงจำเป็นต้องมีฉลากข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน หรือต้องมีคุณลักษณะที่ตรงตามกฎหมายที่ควบคุมไว้
 
6. การขนส่ง
 
         เป็นที่แน่นอนว่าการขนส่งในปัจจุับันมีบริการและทางเลือกมากมาย จึงเป็นที่น่าสนใจและจำเป็นที่จะต้องเลือกให้แน่ใจว่าการขนส่งในแบบที่ผู้ประกอบการเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณภาพสินค้าและความคล่องตัวของการบริการ และที่แน่นอนที่สุดก็คือผลกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจ
 
7. ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า
 
         การทำความรู้จักและมอบหมายให้มีตัวแทนกระจายสินค้าและดูแลการค้าในตลาดใหม่เป็นเรื่องที่คลายความปวดหัวให้กับผู้ส่งออกไปเปราะหนึ่ง เพราะผู้แทนกระจายและจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อกับผู้บริโภคและคู่ค้าโดยตรง และหมายรวมไปถึงในเรื่องการให้บริการหลังการขาย อีกทั้งความรู้และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและบริการสามารถทำการถ่ายทอดให้กับตัวแทนเพื่อบริการลูกค้าได้รวดเร็วและให้ความมั่นใจกับลูกค้ามากขึ้น
 
8. จำนวนการส่งออก
 
         ปริมาณการผลิตสินค้าของธุรกิจเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่า สินค้าของผู้ประกอบการพร้อมแล้วหรือยังที่จะส่งออกไปขายยังต่างแดน และเป็นที่น่าสนใจว่า หากตลาดในประเทศต้องการสินค้ามากขึ้นจะมีแผนรองรับความต้องการของต่างประเทศอย่างไร 
 
         ทั้ง 8 ความพร้อมที่นำเสนอนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจไม่ต้องคิดไกลถึงอินโดนีเซีย แต่พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นหมู่ประเทศที่เราสามารถติดต่อกันได้ทางบกอย่างสะดวกสบาย อีกทั้งการเปิดประเทศของพม่าก็ยังส่งผลให้เกิดอุปสงค์ที่มากล้นสำหรับผู้ประกอบการไทยอย่างเราๆ 
 
         ท้ายนี้ การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในเมืองไทยมีผลต่อผลประกอบการอย่างมาก การที่จะมีฐานการผลิตในประเทศที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรตระหนักอย่างยิ่ง ราคาสินค้าสะท้อนคุณภาพเป็นสำนวนที่เราทราบตลอดเวลา ฉะนั้นแม้จะมีฐานการผลิตในหรือนอกประเทศ การส่งออกสินค้าข้ามประเทศจึงเป็นหนทางที่น่าท้าทายในการทำกำไรและความมั่งคั่งให้กับธุรกิจของคุณ 
Select year  
12

 • เก็บเงินอย่างไร หากเพิ่งเริ่มหาเงินได้!
  การได้เงินเดือนก้อนแรก หรือธุรกิจเล็กๆ ที่คุณก่อตั้ง เริ่มมีกำไรขึ้นมานั้น ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับหนุ่มสาวๆ ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรือบรรดาเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ และถือเป็นการประกาศก้องเป็นนัยๆ ว่า คุณได้ก้าวเข้าสู่โลกของความเป็นจริงแล้วล่ะ

 • เหตุผล 8 ข้อที่ SMEs ต้องมีระบบบัญชี
  สำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป เมื่อพูดถึงการทำบัญชี เรามักจะเห็นเป็นลักษณะของการจดรายรับ-รายจ่ายลงในสมุด หรือไม่ก็เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้และข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ไว้ในกล่องหรือไม่ก็ใส่แฟ้มวางไว้ และเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ย่อมมีมากขึ้นๆ ตามการเติบโตของธุรกิจ และ..

 • ส่งออกคุณพร้อมหรือยัง!?
  การขายสินค้าและบริการให้กว้างไกลขึ้น ฐานลูกค้าและคู่ค้าที่มากขึ้น หมายถึงผลกำไรและสภาพคล่องที่ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจสำหรับเจ้าของธุรกิจ ในบทความนี้ เราขอนำเสนอ “เช็คลิสต์” ทีจะคอยเป็นเพื่อนคู่ใจให้คุณได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน และมั่นใจมากขึ้น มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้ส..

 • 8 กลุ่มมาตรการกีดกันการค้าที่ SMEs ต้องรู้
  หลังจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบ AEC แล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า อุปสรรคในเรื่องของกำแพงภาษีจะหมดลงไปจากการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง

 • 5 ข้อควรระวังบริหารกิจการช่วงขาลง
  หากเรากำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงขาลง หากเปรียบการทำธุรกิจเหมือนการพายเรือ ในช่วงพายุเศรษฐกิจกำลังก่อตัวแบบนี้ ท่านเจ้าของกิจการ SMEs ส่วนใหญ่คงกำลังมองหาสิ่งของที่จะโยนลงจากเรือ เพื่อให้เรือธุรกิจของคุณประคองตัวอยู่ได้ภายในสภาวะตึงเครียดเช่นนี้


Select year  
12

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.

  ​Issue 43, April 2017
  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.
  ใครจะคิดว่าของเล่นที่นำไปสู่การสะสม จะไปไกลกว่าเรื่องเล่นๆ ด้วยเพราะมองการณ์ไกลจึงทำเรื่องเล่นๆ ในวันนั้น ให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ และขยายเป็นอาณาจักร..