Member Login register here!| Forgot Password?

news : latest update

Sort media by  

​เปิดแผนหอการค้าไทยปรับสู่การค้าและบริการ 4.0 (18/05/2017)    นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แผนยุทธศาสตร์หอการค้าไทยจะยังสานต่อนโยบายเดิม และพร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทยที่มีจำนวนประมาณ 1 แสนรายทั่วประเทศ พร้อมเข้าสู่ธุรกิจการค้าและบริการ (Trade & Services) 4.0 โดยปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่จะมีความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจ 4.0 แล้ว

    สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการในช่วงปี 2560-2561 ตั้งเป้าหมายพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการในหอการค้าไทยจำนวน 5 หมื่นราย ให้มีศักยภาพสูงมากขึ้นและพร้อมแข่งขัน สร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น 30% หรือประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาท หรือขยายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศเพิ่มขึ้น 0.2% โดยมุ่ง 3 กลุ่มหลัก คือ 1.การค้าและการลงทุน 2.การเกษตรและอาหาร และ 3.การท่องเที่ยวและการบริการจะมุ่งพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลักดันไปสู่การค้าและบริการ 4.0

    "ปัจจุบันจีดีพีจากภาคการค้าและบริการคิดเป็นสัดส่วน 52% ของจีดีพีประเทศ มีโอกาสพัฒนาไปได้อีกมากด้วยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งสหรัฐ หรือญี่ปุ่น จีดีพีของภาคการค้าและบริการมีสัดส่วน 70-80% ของจีดีพีประเทศ" นายกลินท์ กล่าว

    นอกจากนี้ หอการค้ายังเตรียมจัดทำโครงการไทยเท่ ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ โดยจะผลักดันทั้งโครงการการค้าและลงทุนที่ 1 บริษัทจะดูแล 1 วิสาหกิจชุมชน ด้านเกษตรและอาหาร 1 หอการค้าดูแลอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตร หรือ 1 ไร่ 1 แสน ส่วนท่องเที่ยวและบริการจะเป็น 1 หอการค้าดูแล 1 ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อผลักดันผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยเติบโตไปพร้อมกัน

    นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยพร้อมผลักดันธุรกิจเข้าสู่ 4.0 โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ทั้งคณะกรรมการอี-คอมเมิร์ซ ที่มุ่งผลักดันธุรกิจสู่อี-คอมเมิร์ซ คณะกรรมการเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูลในการเชื่อมโยงและการส่งเสริมข้อมูลในด้านต่างๆ และการจัดตั้งคณะกรรมการบริการความเสี่ยงที่จะมีการแจ้งเตือนและเตรียมพร้อมให้สมาชิกรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ หรือภัยทางไซเบอร์


Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

    Issue 44, May 2017
    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
    บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..