Member Login register here!| Forgot Password?

news : latest update

Sort media by  

​อุตฯเผย 8 เดือน SME ยื่นคำร้องขอช่วยเหลือด้านการเงินสูงสุด (15/05/2017)    นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยผลดำเนินงาน ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support&Rescue Center) ว่า นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร 13 หน่วยงาน ตั้งจุดรับเรื่องมากถึง 3,800 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอี(SMEs) พบว่า ตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา หรือจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พบว่า มียอดผู้ยื่นคำร้อง ขอรับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 7,283 ราย

    ทั้งนี้เรื่องที่มีผู้มาขอรับความช่วยเหลือมากเป็นอันดับ 1 เป็นด้านการเงิน 64% อันดับ 2 ด้านการตลาด คิดเป็น 14% และอันดับ 3 ด้านการผลิต 8% ทั้งนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้ว 242 ราย รวมวงเงินสินเชื่อ 261,310,000 ล้านบาท

    นายณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ผู้บริหารโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสว.ได้มีโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนธุรกิจต้นแบบ ให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่เอสเอ็มอีในภูมิภาคได้ โดยในการดำเนินโครงการปี 2560 นี้ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาเป็นผู้บริหารโครงการฯ

    ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั่วประเทศที่อยู่ในกลุ่มภาคการผลิตและบริการ จำนวน 231 ราย จาก 77 จังหวัด ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.smeconnections.com หรือ Line id @smeconnections

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งแล้ว โดยให้เหตุผลด้านปัญหาสุขภาพ
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

    Issue 44, May 2017
    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
    บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..