Member Login register here!| Forgot Password?

news : latest update

Sort media by  

ก.อุตฯพร้อมหนุนอุตฯไทยสู่ Thailand 4.0 (20/03/2017)

ก.อุตฯพร้อมหนุนอุตฯไทยสู่ Thailand 4.0 เชื่อศักยภาพผู้ประกอบการไทย สามารถแข็งขันได้ในตลาดโลก

วันนี้ (20 มีนาคม 2560) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0" ในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยระบุตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยในปี 2560-2561 จะเป็นปีแห่งการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเต็มที่ โดยยืนยันทุกโครงการจะสามารถทำให้เห็นผลได้จริง

“ ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไทย มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพียงแต่ต้องมีการขับเคลื่อนและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มีมูลค่าสูงได้ ซึ่งนั่นจะสามารถนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่รายได้สูงได้ในอนาคต” นายอุตตม กล่าว
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวย้ำถึงการพัฒนาใน 4 ด้านหลักที่จะก้าวสู่Thailand 4.0 ได้ คือ 1.การพัฒนาคน 2. การพัฒนาวิสาหกิจ 3.การพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีสมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

    Issue 44, May 2017
    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
    บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..