Member Login register here!| Forgot Password?

news : latest update

Sort media by  

ผลสำรวจของมาสเตอร์การ์ดชี้ไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ผู้หญิงมีโอกาสเติบโตในการทำงาน (20/03/2017)


มาสเตอร์การ์ดเผยผลสำรวจจากดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard Index of Women Entrepreneurs) โดยผลสำรวจจากดัชนีชี้ให้เห็นว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงมีแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้หญิง ทั้งทางด้านโอกาสทางความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน ตลอดจนมีสภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากกว่า ดัชนีนี้เป็นการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีคะแนนทางด้านผู้ประกอบการสตรีสูงที่สุด โดยประเทศไทยติดหนึ่งในสิบอันดับต้น และถือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเพียงประเทศเดียวที่ติดอันดับในครั้งนี้ 
          
ดัชนีนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า ผู้หญิงไทยถูกขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นเดียวกับผู้หญิงในประเทศจีนและมาเลเซีย ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากความจริงที่ว่า ผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่จะต้องทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่แม่และ/หรือภรรยาไปพร้อมกันด้วยโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง 
          
ในภาพรวม ประเทศที่พัฒนาแล้วถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งนำโดยประเทศนิวซีแลนด์ (ครองอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนน 74.4) ประเทศแคนาดา (ครองอันดับสอง ด้วยคะแนน 72.4) และประเทศสหรัฐอเมริกา (อันดับสาม ด้วยคะแนน 69.9) โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้มีสภาพที่เกื้อหนุนให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ อาทิ มีชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีการปกครองและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ โดยรวมแล้ว กลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงจึงมีแนวโน้มที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงทางด้านความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน 
          ดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด – 10 ประเทศ อันดับต้นที่มีสภาพเกื้อหนุนและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการได้มากที่สุด
          นิวซีแลนด์ – 74.4
          แคนาดา – 72.4
          สหรัฐอเมริกา – 69.9
          สวีเดน – 69.6
          สิงคโปร์ – 69.5
          เบลเยี่ยม – 69.0
          ออสเตรเลีย – 68.5
          ฟิลิปปินส์ – 68.4
          สหราชอาณาจักร – 67.9
          ไทย – 67.5 

          
"ทุกวันนี้ ผู้หญิงที่มีความคิดและเป้าหมายในชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งทางธุรกิจ แม้ว่าอคติทางวัฒนธรรมจะยังคงมีอยู่ในสังคมก็ตาม แต่เราจะทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อช่วยสร้างปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะเสริมความแข็งแกร่งและผลักดันให้เกิดรากฐานเพื่อความเติบโต ทั้งในระดับบุคคล และระดับเศรษฐกิจโดยรวม" มาร์ตินา ฮันด์-เมฌอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของมาสเตอร์การ์ด กล่าว
         
"การส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงเครือข่ายต่างๆที่จำเป็น จะช่วยให้พวกเธอมีโอกาสที่มากขึ้นในการประสบความสำเร็จได้สูงสุดตามศักยภาพของตน และยังช่วยเร่งให้เกิดการเติบโตที่ครอบคลุมหลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านวัฒนธรรมและทางด้านองค์กร รวมถึงการส่งเสริมผู้นำที่เป็นเพศหญิงให้มากขึ้น" แอนน์ คาร์นส์ ประธานส่วนตลาดนานาชาติของมาสเตอร์การ์ด กล่าว 
         
ดัชนีนี้เผยให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจของผู้หญิงในแต่ละภูมิภาคนั้นมีอัตราและรูปแบบของพัฒนาการที่แตกต่างกัน 
สิงคโปร์ (90.6) นิวซีแลนด์ (89.5) และ แอฟริกาใต้ (86.7) มีคะแนนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสูงที่สุดหากมองในแง่ของโอกาสการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
         
ประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า อย่าง เวียดนาม (อันดับ 4 ด้วยคะแนน 86.6) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 10 ด้วยคะแนน 82.3) และ อินโดนีเซีย (อันดับ 11 ด้วยคะแนน 82.0) มีคะแนนสูงเกินความคาดหมาย ทั้งนี้ เป็นเพราะตลาดเหล่านี้มีแนวโน้มสูงในเรื่องของการกู้ยืมหรือการออมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

กลุ่มตลาดเศรษฐกิจรายได้สูงมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากที่สุด ตลาดในกลุ่มนี้รวมถึง สิงคโปร์ (83.3) นิวซีแลนด์ (82.6) และ ฮ่องกง (82.2)

 
 
 
Select year  

 • ไทยร่วมสภาฯการค้าฮ่องกงส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี (03/05/2017)
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและข..

 • จัดงานหนุนโชห่วยพัฒนาค้าปลีก-ค้าส่งในชุมชน (03/05/2017)
  กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิ่น (Local Modern Trade) จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20-50% ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนา..

 • ​พาณิชย์ลุยปั้นร้านค้าประชารัฐ (03/05/2017)
  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาร้านค้าประชารัฐให้มีความเข้มแข็ง โดยภายในเดือนพ.ค.นี้ จะคัดเลือกร้านค้าที่มีความแข็งแรง 1,000 ร้านค้..

 • ดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอีเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น (02/05/2017)
  นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการเดือนมีนาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่..

 • TMB พัฒนาแอพฯมุ่งเพิ่มความสะดวกลดรายจ่ายให้ SME (02/05/2017)
  นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าเอสเอ็มอีด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมากับลูกค้าเสมอมา มองว่าค่าธรรมเนียมเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่..


Select year  

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

  Issue 44, May 2017
  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
  บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..