Member Login register here!| Forgot Password?

news : latest update

Sort media by  

SME Development Bankเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ (12/01/2017)


SME Development Bankเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ SME Development Bankสำนักงานใหญ่สถานีรถไฟฟ้าอารีย์


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ขอเชิญชวนลูกค้าธนาคารหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันโดยธนาคารตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้รับบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคสามารถร่วมบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปณจุดรับบริจาคศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower สถานีรถไฟฟ้าอารย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357
 
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

    Issue 44, May 2017
    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
    บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..