Member Login register here!| Forgot Password?

news : latest update

Sort media by  

EXIM BANKออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ส่งออกถูกกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้ (11/01/2017)

EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ พร้อมถุงยังชีพมูลค่า 1 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวใต้


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมโรงงานหรือบริษัท จะได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ทั้งขยายระยะเวลา ลดอัตราดอกเบี้ย และพักชำระหนี้ กล่าวคือ ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินได้สูงสุดถึง 360 วัน ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นให้เป็นอัตราปกติ -0.5% และส่วนเงินกู้ระยะสั้น-ยาว สามารถพักชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุด 1 ปี ส่วนลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออกที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากอุทกภัยในภาคใต้ครั้งนี้ เนื่องจากน้ำท่วมโรงงานผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ ทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามระยะเวลา จะได้รับการขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติได้สูงสุดถึง 360 วัน
          
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดทำถุงยังชีพจำนวน 4,500 ถุง มูลค่ารวม 1 ล้านบาท และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โดยเชิญชวนพนักงานและประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ผ่านกองทัพเรือ           
          
"EXIM BANK พร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้ และช่วยเหลือภาคธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ ด้วยมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากอุทกภัยในภาคใต้ครั้งนี้ และยินดีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจ ประชาชน กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว" นายพิศิษฐ์กล่าว
 
Select year  

 • ไทยร่วมสภาฯการค้าฮ่องกงส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี (03/05/2017)
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและข..

 • จัดงานหนุนโชห่วยพัฒนาค้าปลีก-ค้าส่งในชุมชน (03/05/2017)
  กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิ่น (Local Modern Trade) จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 20-50% ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนา..

 • ​พาณิชย์ลุยปั้นร้านค้าประชารัฐ (03/05/2017)
  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาร้านค้าประชารัฐให้มีความเข้มแข็ง โดยภายในเดือนพ.ค.นี้ จะคัดเลือกร้านค้าที่มีความแข็งแรง 1,000 ร้านค้..

 • ดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอีเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น (02/05/2017)
  นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการเดือนมีนาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่..

 • TMB พัฒนาแอพฯมุ่งเพิ่มความสะดวกลดรายจ่ายให้ SME (02/05/2017)
  นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี เปิดเผยว่า ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าเอสเอ็มอีด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมากับลูกค้าเสมอมา มองว่าค่าธรรมเนียมเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่..


Select year  

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

  Issue 44, May 2017
  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
  บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..