Member Login register here!| Forgot Password?

news : latest update

Sort media by  

กฟภ.เตือนภาคใต้ใช้ไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วมพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ (11/01/2017)

         
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้แสดงความห่วงใยมายังประชาชนในจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ พัทลุง ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทำให้ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหาย มีเสาไฟฟ้าล้มชำรุดมากกว่า 400 ต้นจากดินสไลด์และถูกน้ำกัดเซาะ เนื่องจากอยู่ในทิศทางน้ำไหล ทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆมีปัญหา
          
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการปลดสะพานไฟภายในบ้าน กรณีน้ำท่วมเข้าบ้านควรแยกวงจรชั้นบนชั้นล่าง ตัดวงจรชั้นล่างออก หากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ภายในบ้าน ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นบน โดยปลดสวิตช์ชั้นล่าง หากไม่สามารถตัดสวิตช์ชั้นล่างได้ ควรปรึกษาช่างไฟฟ้าเพื่อแยกวงจรชั้นบนและชั้นล่าง กรณีบ้านชั้นเดียวให้งดใช้กระแสไฟฟ้าเพราะเป็นอันตราย สวิตซ์ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟฟ้าที่มีน้ำท่วม ห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด
          
หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรจับต้องทันที ควรใช้ไม้แห้งๆหรือยางเขี่ยสายไฟออก และหากเป็นกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ให้ใช้ผ้าแห้งคล้องดึงผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดออก แล้วจึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าโค่นล้น ไม่ควรดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อเข้าทำการตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน หรือแจ้ง 1129 PEA CALL CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง
          
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติงาน เครื่องมือ ยานพาหนะพร้อมทำการซ่อมแซมระบบจ่ายไฟและจ่ายไฟกลับคืนเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายได้ทันที
 
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

    Issue 44, May 2017
    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
    บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..