EXIM BANK มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

by SME Thailand. 27 กย. 2017
Share:


           

             นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ปี 2560 EXIM BANK ได้ริเริ่มโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ ด้านการศึกษา” เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยปีแรกของโครงการนี้ EXIM BANK ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท 2. ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. จำนวน 40 ทุนๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท และ 3. ระดับอุดมศึกษาและ ปวส. จำนวน 20 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 ทุน เป็นเงิน 1.6 ล้านบาท


            “EXIM BANK ริเริ่มโครงการเติมน้ำใจให้ชุมชน โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยยึดมั่นในคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม” นายพิศิษฐ์กล่าว
Share:

Related Articles

​​กรุงศรีสนับสนุนสินเชื่อโครงการกรีเน่ คอนโด ดอนเมือง สรงประภา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนทางการเงินให้กับ ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัดเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาโครงการกรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา คอนโดมิเนียมคุณภา..

by SME Thailand| 20 พย. 2018

​​ไทยพาณิชย์ จับมือ LINE ประเทศไทย ส่งตัวช่วย SME สรรหาพนักงานในยุคดิจิทัล

ธนาคารไทยพาณิชย์ ต่อยอดความสำเร็จอีกขั้นกับพันธมิตร LINE ประเทศไทย ล่าสุดผนึกกำลังมอบโซลูชั่นเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME สรรหาพนักงานผ่าน LINE JOBS

by SME Thailand| 15 พย. 2018

​กระทรวงวิทย์ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรมจัดงาน “ THAILAND 4.0 IN THE MAKING”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม ยกทัพนิทรรศการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAIL..

by SME Thailand.| 14 พย. 2018