EXIM BANK มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

by SME Thailand. 27 กย. 2017
Share:


           

             นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ปี 2560 EXIM BANK ได้ริเริ่มโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ ด้านการศึกษา” เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยปีแรกของโครงการนี้ EXIM BANK ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท 2. ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. จำนวน 40 ทุนๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท และ 3. ระดับอุดมศึกษาและ ปวส. จำนวน 20 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 ทุน เป็นเงิน 1.6 ล้านบาท


            “EXIM BANK ริเริ่มโครงการเติมน้ำใจให้ชุมชน โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยยึดมั่นในคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม” นายพิศิษฐ์กล่าว
Share:

Related Articles

​ธนชาตเพิ่มศักยภาพลูกค้า จัดสัมมนา SME in Action แชร์การทำธุรกิจ ติดอาวุธ SME

ธนชาตทุ่มสุดตัวเพื่อลูกค้า จัดสัมมนา “SME in Action แชร์การทำธุรกิจ ติดอาวุธ SME” เชิญวิทยากรมือฉมัง “สอง-ภาสกร” ผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยน “นักฝัน” เป็..

by SME Thailand| 16 สค. 2018

​​ททท.ร่วมมือธนาคารออมสินจัดแรลลี่ 5 ภาค “เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวไทย”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเอาใจผู้สูงวัย วัยเก๋าเหมายกล้อ แรลลี่ ทริปโดนใจ 5 ภาค ภายใต้โครงการ “เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวไทย” โดย นายนพดล ภาคพร..

by SME Thailand.| 10 สค. 2018

​เปิดตัว “ต่อยอดออนไลน์” แพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์ "ถูก มั่นใจ ส่งไกลทั่วโลก"

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น เปิดตัว “ต่อยอดออนไลน์” ระบบการค้าส่งออนไลน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เชื่อมโยงช่องทางขายในลักษณะออฟไลน์และออนไลน์ (..

by SME Thailand.| 10 สค. 2018