Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

media : tv

Sort media by  

คุยกับเซียน#ReadyPlanet ต่อยอดความสำเร็จด้วยนวัตกรรม


 
ฟิล ปรัชญา พาไปเยี่ยมชมกิจการ เรดดี้แพลนเน็ต ผู้ให้บริการระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกของเมืองไทย พร้อมพูดคุยกับผู้ก่อตั้งกิจการ คุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรดดี้แพลนเน็ต อีกหนึ่งบริษัทไทยที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12 ถึงจุดเริ่มต้นและเส้นทางธุรกิจที่ผ่านมา
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.

    Issue 42, March 2017
    รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.
    รรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์ O&B รองเท้าและกระเป๋าแบรนด์ดังบนโลกออนไลน์ เหมือนคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่ใจร้อนและมีอีโก้ จนคิดว่าธุรกิจของตัวเองจะประสบค..