Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

media : tv

Sort media by  

กลยุทธ์ฟู้ดเดลิเวอร์รี่ฉบับStartUp & คลีนฟู้ดออนไลน์ร้อยล้าน

 

สุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ & ชนิสรา โททอง#กลยุทธ์ฟู้ดเดลิเวอร์รี่ฉบับStartUp & คลีนฟู้ดออนไลน์ร้อยล้าน 

 
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.

    Issue 42, March 2017
    รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.
    รรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์ O&B รองเท้าและกระเป๋าแบรนด์ดังบนโลกออนไลน์ เหมือนคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่ใจร้อนและมีอีโก้ จนคิดว่าธุรกิจของตัวเองจะประสบค..