Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

media : tv

Sort media by  

คุยกับเซียน#Start Up พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจไทย 


ช่วงคุยกับเซียน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ฟิล ปรัชญา ร่วมพูดคุยกับ คุณโบ๊ท หรือคุณไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ หรือ Thailand Tech Startup Association และเป็นผู้ก่อตั้ง Builk.com ที่รวมคนและระบบบริหารธุรกิจก่อสร้าง เป็น Professional Social Network ด้านธุรกิจก่อสร้างของไทย ในประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ Start Up เมืองไทย
Select year  


Select year  

 • SME Thailand Radio

  etda

 • sme startup : review

  ภาววิทย์ กลิ่นประทุม No failure, No success

  Issue 41, February 2017
  ภาววิทย์ กลิ่นประทุม No failure, No success
  ในแวดวงการลงทุนไม่มีใครไม่รู้จัก แพท-ภาววิทย์ กลิ่นประทุม นักลงทุนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักล..