Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

media : tv

Sort media by  

​Wow Marketing (คุณพัฒนพงษ์ รานุรักษ์ - Creative Marketing)

 


ขออภัยที่นั่งเต็มแล้ว

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ Update การตลาดรูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณทิ้งห่างคู่แข่ง เข้าร่วมสัมมนา "Wow Marketing การตลาดแบบมีกึ๋น" กับ 5 กูรูขั้นเทพ ใน 5 หัวข้อที่น่าสนใจ
       
       - Unexpected Marketing การตลาดเหนือความคาดหมาย
       โดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ นักการตลาด ที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กร และนักสร้างแบรนด์ระดับประเทศ
       
       - Trendy Marketing เจาะลึกเทรนด์การตลาดยุคใหม่
       โดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
       
       - Creative Marketing การตลาดแบบไร้ขีดจำกัด
       โดย คุณพัฒนพงษ์ รานุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Divana Spa, Divana Clinic และ Dii Wellness Med Spa
       
       - Digital Marketing การตลาดแบบสบายกระเป๋า
       โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาด Brand Baker Co.,Ltd.
       
       - Marketing Yourself การตลาดเปลี่ยนคนให้เป็นแบรนด์
       โดย คุณธัญญา รอตก้า ผู้จัดการทั่วไป สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power
       
       งานจัดในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 ตึกสยามกลการ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ) ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.00 น.
       
              
       หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2701123-4 ต่อ 115
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.

    ​Issue 43, April 2017
    พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.
    ใครจะคิดว่าของเล่นที่นำไปสู่การสะสม จะไปไกลกว่าเรื่องเล่นๆ ด้วยเพราะมองการณ์ไกลจึงทำเรื่องเล่นๆ ในวันนั้น ให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ และขยายเป็นอาณาจักร..