Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

TECHNOLOGY

Sort article by  

startups
TECHNOLOGY
ตามติดกระแสความเคลื่อนไหว เทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
Select year  

 • เทรนด์ อี คอมเมิร์ซ สำหรับเอสเอ็มอีปี 2557
  ธุรกิจค้าขายออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ภาพรววมการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะยังเกิดขึ้นในอนาคตของอีคอมเมิร์ซในมุมมองของผู้เชี..

 • 4 หัวใจใช้งาน Cloud Storage เพื่อเอสเอ็มอี
  ปัจจุบันเทคโนโลยี Cloud Storage หรือก้อนเมฆเก็บข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ วีดีโอบนอินเทอร์เนต ฯลฯ โดยผู้นำในเทคโนโลยีนี้คือ iCloud ของแอปเปิล ..

 • ​วิเคราะห์ 3 ช่องทางเด่นโฆษณาผ่านโลกออนไลน์
  แม้ในช่วงต้นปี 2557 ประเทศไทยจะเผชิญภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทางการเมืองต่อเนื่องมาจากปี 2556 จนส่งผลให้ผู้ประกอบการควบคุมงบประมาณสำหรับการโฆษณามากขึ้น

 • 6 วิธีบริหารไอทีจากยักษ์ใหญ่สู่ SME
  การที่คุณมีเพียงบริษัทเล็กๆ เป็นของตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีสิทธิจัดการระบบไอทีแบบบริษัทใหญ่ได้ หกวิธีต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กติดตั้งระบบไอทีที่ดีแบบบร..

 • ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ
  การทำธุรกิจหลายประเภท เรามักจะต้องจ่ายค่าโฆษณา ค่าจัดงานโปรโมทสินค้า ค่าจ้างนักบัญชี และอื่นๆ อีกมากมาย แต่พอเป็นเรื่องเทคโนโลยี หลายคนมักจะเลือกจ่ายเฉพาะค่าเทคโนโลยีที่“จำเป็น” ต้องใช้ และไม่ม..


Select year  

 • SME Thailand Radio

  etda

 • sme startup : review

  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ Be Creative Be Unique

  Issue 40, January 2017
  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ Be Creative Be Unique
  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ เติบโตมากับครอบครัวเกษตรที่มีพ่อทำฟาร์มกุ้ง และทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในภาคใต้ เนื่องจากเป..