Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

HUMAN RESOURCES

Sort article by  

startups
HUMAN RESOURCES
วิธีบริหารองค์กร พัฒนาบุคลากรในบริษัท พิชิตใจลูกน้อง ได้ใจหัวหน้า แนวทางแก้เมือเกิดปัญหาภายในองค์กร
Select year  

 • โปรด...จ้างคนที่ 'ไม่เห็นด้วย' กับคุณ
  ปัจจุบันมีคนพูดถึงทิปและเทคนิคมากมายในการจ้างคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและ/หรือวัฒนธรรมขององค์กร แต่มีน้อยคนที่จะพูดถึงการจ้างคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากคนที่เป็นหัวหน้าเข้ามาทำงาน ใช่แล้วค..

 • คิดอย่างไร ให้ธุรกิจมั่นคง
  ท่านผู้อ่านที่สนใจใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ คงพอเห็นภาพว่าการเป็นนักลงทุนกับการเป็นพ่อค้าวาณิช แตกต่างกันอย่างไร แต่กระนั้น อาจมีบางครั้งที่เมื่อเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง ปัจจัยหลายประกา..


Select year  

 • SME Thailand Radio

  etda

 • sme startup : review

  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ Be Creative Be Unique

  Issue 40, January 2017
  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ Be Creative Be Unique
  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ เติบโตมากับครอบครัวเกษตรที่มีพ่อทำฟาร์มกุ้ง และทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในภาคใต้ เนื่องจากเป..