Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

FRANCHISE

Sort article by  

startups
FRANCHISE
ธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายประเภท มุมมองแนวคิด วิสัยทัศน์ ทัศนคติของผู้ประกอบการ
Select year  
1

 • คิดทำแฟรนไชส์...เริ่มต้นอย่างไรดี
  ช่วงเริ่มต้นปีแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนคงกำลังคิดที่จะขยับขยายธุรกิจ และหนึ่งในโมเดลที่หลายคนให้ความสนใจคือการแปลงธุรกิจของตัวเองให้กลายเป็น “แฟรนไชส์” เพราะคิดว่าเป็นรูปแบบที่สามารถขยายตัวได้อย่าง..

 • จะขายแฟรนไชส์ ต้องทำอะไรบ้าง ?
  เมื่อร้านขายดี มีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์ เจ้าของร้านมักตื่นเต้น อยากขายแฟรนไชส์ หรือ บางกิจการมีแผนขยายธุรกิจ มองว่าแฟรนไชส์

 • ​Micro Franchise กับการเพิ่มโอกาสทางอาชีพของสังคมไทย
  ในกระบวนการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั้น หนึ่งในหลายๆกระบวนการพัฒนา คือ กระบวนการทำธุรกิจแบบไมโครแฟรนไชส์

 • ​อยากขายแฟรนไชส์ ต้องทำอะไรบ้าง ?
  หากมีเงินสักก้อนอยากลงทุนทำธุรกิจ และเห็นว่า "แฟรนไชส์" ดูจะน่าสนใจที่สุด แต่ก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เรานำ 7 ขั้นตอนเพิ่งเริ่มต้นแฟรนไชส์มาให้ดูกันแล้ว

 • สร้างธุรกิจเติบโตปี 58 ด้วยแฟรนไชส์
  ไม่ว่าเศรษฐกิจจะขาขึ้นหรือขาลง แฟรนไชส์ก็ยังคงเป็นรูปแบบธุรกิจที่รองรับได้ทุกสถานการณ์ เพราะในยามขาขึ้น คนกลุ่มหนึ่งก็มีเงินทุนคิดจะลงทุนธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติม

 • ​ธุรกิจอะไรทำแฟรนไชส์ได้บ้าง ?
  ทุกคนที่ต้องการให้กิจการเติบโต มักคิดถึงการขยายกิจการด้วยการขายแฟรนไชส์แต่ว่า กิจการประเภทใหนล่ะ ที่จะทำแฟรนไชส์ได้ ? ลองไปดูกัน!!!

 • 2557 ยุคเปลี่ยนผ่านของธุรกิจแฟรนไชส์
  หากมองภาพรวมธุรกิจแฟรนไชส์ตลอดปี 2556 จะพบว่าทิศทางที่เริ่มปรากฏชัดเจนคือ ผู้คนมีความเข้าใจต่อระบบแฟรนไชส์มากขึ้น ด้วยมองเห็นว่าแฟรนไชส์ไม่ใช่รูปแบบของความสำเร็จเสมอไป

 • แปลกแต่จริง! ธุรกิจอาหารไทยไม่มีใครทำแฟรนไชส์ ?
  หลายคนรู้สึกว่า ร้านอาหารไทยมีแฟรนไชส์ เยอะเยะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ร้านอาหารแฟรนไชส์ มีมากมายก็จริง แต่จะเป็นอาหารฟาสฟู้ด แบรนด์นอกเสียส่วนใหญ่ เช่น ร้านแมคโดนัล เคเอฟซี พิซซ่าฮัท เป็นต้น


Select year  
1

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.

  Issue 42, March 2017
  รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.
  รรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์ O&B รองเท้าและกระเป๋าแบรนด์ดังบนโลกออนไลน์ เหมือนคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่ใจร้อนและมีอีโก้ จนคิดว่าธุรกิจของตัวเองจะประสบค..