Member Login register here!| Forgot Password?

HUMAN RESOURCES

Sort article by  

KNOWLEDGE HUB Human Resources Management

‘ลีลา’ ที่ผู้นำควรมี

 

เรื่อง : อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com


    “จำไว้ว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ทำทุกอย่างที่มี แต่เลือกทำในสิ่งที่ควรทำ”


    ทักษะและความสามารถของผู้นำ มีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานโดยตรง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Hard Skills เช่น ทำงานบัญชี ต้องรู้เรื่องบัญชี ทำงานวิศวกรรมต้องรู้เรื่องวิศวกรรม ทำงานเป็นผู้บริหาร ต้องรู้เรื่องการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เป็นต้น และส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Soft Skills ซึ่งผมยังหาคำแปลเด็ดๆ ไม่ได้ เลยขอเรียกว่า ‘ลีลา’ ไปพลางก่อน

    สำหรับ Hard Skills ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถค้นหาและเรียนรู้ได้ง่ายกว่า Soft Skills ซึ่งเป็นอะไรที่เรียนรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญจนกลายเป็น ‘ทักษะ’ 

    วันนี้มี ‘ลีลา’ ซึ่งผู้นำที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ทำอยู่เป็นนิจ 9 ประการ มาเล่าสู่กันฟัง

    1) พึ่งพาได้ – ผู้นำที่ดีต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกทีมได้ กล่าวคือ ผู้นำควรจะอยู่ในที่ๆ เป็นที่ต้องการ ทำในสิ่งที่ต้องทำและทำอย่างที่พูด ในขณะเดียวกัน นอกจากเป็นที่พึ่งของลูกทีมได้แล้ว ก็ต้องเป็นที่พึ่งของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้ด้วย หากคุณไม่สามารถเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างได้ ก็จะไม่ได้รับแรงสนับสนุนที่ต้องการ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ


    2) ตรงไปตรงมา – บอกไปตรงๆ ตามเนื้อผ้า อย่าพยายามเคลือบสิ่งที่พูด หรือพูดแต่ด้านดีเท่านั้น ลองคิดดูว่าคุณจะปวดหัวแค่ไหน หากต้องคอยคาดเดาว่าคนที่พูดด้วยพยายามจะบอกอะไร ซึ่งคงไม่ต่างกันกับลูกทีมหรือคนอื่นๆ เขาคงไม่อยากปวดหัวกับสิ่งที่คุณพยายามจะพูดแบบอ้อมๆ ด้วยเช่นกัน


    3) มีจรรยาบรรณในการทำงาน – จะว่าไปแล้ว เราทุกคนที่มาทำงาน ล้วนได้รับการว่าจ้างให้มาทำบางสิ่งบางอย่างทั้งสิ้น แล้วคุณกำลังทำในสิ่งที่ได้รับการว่าจ้างให้มาหรือเปล่า หรือกำลังนั่งเฉยๆ แล้วมองดูคนอื่นทำงานอยู่ ในฐานะผู้นำ ควรทำตัวเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็น


    4) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ – คุณสามารถสื่อสารกับลูกน้อง หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานได้ดีหรือไม่ ความคิดของคุณไม่ว่าจะดีเพียงใดก็ถูกจำกัดแค่ความสามารถในการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ ดังนั้นหากพบว่าการสื่อสารยังเป็นปัญหาหรืออ่อนอยู่ ขอแนะนำให้รีบพัฒนาเสีย เพราะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ


    5) สังสรรค์กับทีมงาน – ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจนเกิดเป็นทีมเวิร์คได้นั้น ต้องอาศัยระยะเวลา ความคุ้นเคย รู้จักและไว้ใจกัน ดังนั้นหากผู้นำกระตุ้นให้เกิดการพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมต่างๆ นอกงาน ร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและต่างทีมให้มากขึ้น ก็จะเป็นการช่วยร่นระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้


    6) บริหารเวลา – ทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ผู้นำไม่เคยมีอย่างเพียงพอ คือ เวลา การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีและกระจายงานออกไปเพื่อให้มีเวลาทำอย่างอื่นที่จำเป็นและมีคุณค่ามากกว่าได้ จำไว้ว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ทำทุกอย่างที่มีแต่เลือกทำในสิ่งที่ควรทำ

 

    7) ตั้งเป้าหมาย – ผู้นำที่ดีต้องสามารถมองออกว่า อะไรบ้างเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำและสามารถนำมากำหนดเป็นเป้าหมายของทั้งตนเองและทีมงานได้ ไม่ใช่แค่ทำงานที่วางกองอยู่บนโต๊ะให้เสร็จเพียงอย่างเดียว


    8) ยืดหยุ่น – ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออุบัติภัยที่คาดไม่ถึง ดังนั้นผู้นำต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เสมอ รวมทั้งคาดเดาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า 


    9) พร้อมรับเป้าหมายที่ท้าทาย – บางครั้งผู้นำอาจไม่ได้เป็นคนกำหนดเป้าหมายเอง เป้าหมายบางอย่างที่ท้าทายความสามารถ อาจถูกกำหนดจากผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นผู้นำที่ดีต้องพร้อมรับกับเป้าหมายที่ท้าทาย ด้วยทัศนคติเชิงบวก


    หากผู้นำมีทั้งความสามารถที่เกี่ยวกับเนื้องานและลีลาในการทำงานอย่างครบถ้วน เชื่อแน่ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ รออยู่ไม่ไกล และสามารถติดตามเกร็ดความรู้ในการบริหารได้ที่ twitter.com/apiwup


www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Select year  

 • ​5 สัญญาณเตือน คุณควรไปต่อกับหุ้นส่วนหรือไม่
  เพื่อนที่ดี ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหุ้นส่วนที่ดีด้วย ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเหล่านี้ ต้องคิดแล้วว่าควรไปต่อกับหุ้นส่วนหรือไม่

 • Scalability
  Scalability มีผลโดยตรงกับธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ การออกแบบกระบวนการต่างๆ รวมทั้งระบบงาน จึงต้องรองรับการขยายตัวให้ได้ ตั้งแต่ช่วงแรกของการเริ่มต้น

 • Social Media ตามให้ทันแต่อย่าให้มากเกิน
  ธุรกิจหลายแห่งเริ่มที่จะใช้ Social Media ในการสื่อสารไม่เพียงแต่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่รวมถึงการสื่อสารภายในกันมากขึ้น จนเกิดคำถามว่า การใช้ social media ของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการในที่..

 • Knowledge Worker คือใคร?
  Knowledge Worker เป็นคำที่ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารจัดการเป็นผู้บัญญัติขึ้นในปี พ.ศ.2522 มีความหมายว่า “คนที่ทำงานโดยใช้สมองมากกว่าใช้แรง” แต่หลังจากนั้นมาปีเตอร์เองก็ไม่ไ..

 • ตัวตายตัวแทน
  ทำไมผู้นำต้องมีตัวตายตัวแทน เป็นคำถามที่น่าคิด ผู้นำหลายคนไม่อยากให้มี เพราะอาจทำให้องค์กรเห็นความสำคัญของตนเองน้อยลง แต่อย่าลืมว่า “ตัวตายตัวแทน” ไม่ได้สร้างได้ภายในวันสองวัน แต่ใช้เวลาเป็นแรม..


Select year  

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

  Issue 44, May 2017
  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
  บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..