Member Login register here!| Forgot Password?

Lifestyle

Sort article by  

KNOWLEDGE HUB Life Style Think

สงกรานต์นี้ SME อยากได้ของขวัญอะไรจากรัฐบาล

 

Text : ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี


     ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิดเผย “ผลสำรวจความเห็นผู้ประกอบการ SME ต่อเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560” จำนวน 484 กิจการทั่วประเทศ ช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา โดยศูนย์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี (RMC) ทีเอ็มบี พบว่า SME  ร้อยละ 24 หรือสัดส่วน 1 ใน 4 ระบุว่า ธุรกิจได้ปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาลสงกรานต์


    โดยธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง มีการเตรียมสต็อกสินค้า และโปรโมชั่นต่างๆ รองรับยอดขายช่วงสงกรานต์ ส่วนธุรกิจกลุ่มผู้ผลิต ได้เร่งกำลังการผลิตไปแล้วก่อนหน้าเพื่อให้ทันกับคำสั่งซื้อของร้านค้า ด้านธุรกิจบริการเน้นขยายเวลาการให้บริการลูกค้ายาวขึ้นกว่าปกติ ส่วนธุรกิจอีกร้อยละ 76 หรือ 3 ใน 4 ระบุว่าดำเนินธุรกิจตามปกติและบางส่วนปิดกิจการเพื่อให้พนักงานหยุดในช่วงเทศกาล เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่มีผลต่อการทำธุรกิจ


     ด้านสิ่งที่เถ้าแก่ SME อยากได้เป็นของขวัญวันสงกรานต์ปีนี้ ”มากที่สุด” คือ มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 28 เห็นว่ามาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สามารถช่วยสร้างเม็ดเงินจับจ่ายใช้สอยและหนุนรายได้ธุรกิจให้สูงขึ้น ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่ต้องการเพื่อเสริมการดำเนินธุรกิจ เช่น มาตรการช่วยเหลือเรื่องสภาพคล่องและดอกเบี้ย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ เป็นต้น 


     ของขวัญอันดับที่สอง ที่ผู้ประกอบการร้อยละ 26 ต้องการ คือ สินเชื่อ/เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มและดอกเบี้ยลดลง เนื่องจากช่วงสงกรานต์ ธุรกิจต้องมีวัตถุดิบและสต็อกสินค้าเพื่อรองรับยอดขายเพิ่ม ทำให้สภาพคล่องของธุรกิจในช่วงสงกรานต์ลดลงและเป็นข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจในช่วงสงกรานต์ 


     ของขวัญอันดับที่ 3 ที่ธุรกิจร้อยละ 12 ต้องการคือ ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ที่ปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้บั่นทอนกำลังซื้อประชาชนในภูมิภาคและส่งผลกระทบต่อรายได้ธุรกิจ SME ลดลง หากราคาผลผลิตดีขึ้น ย่อมส่งผลบวกต่อรายได้ SME ในพื้นที่

 
     ของขวัญอันดับที่ 4 ที่ผู้ประกอบการร้อยละ 5 ต้องการคือ ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและมีแนวโน้มผันผวนจากสถานการณ์ต่างประเทศ กระทบกับต้นทุนของธุรกิจ SME


    นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ SME ร้อยละ 12 มองว่า ไม่ต้องการอะไรเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากธุรกิจยังสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติเช่นเดียวกับช่วงปีที่ผ่านมา


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

    Issue 44, May 2017
    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
    บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..