Member Login register here!| Forgot Password?

Lifestyle

Sort article by  

KNOWLEDGE HUB Life Style Health

ภัยร้ายจากควันบุหรี่ ส่งผลต่อหูวัยรุ่น

 

กองบรรณาธิการ

จากการสำรวจวัยรุ่นในสหรัฐฯ อายุระหว่าง 12 – 19 ปี จำนวนกว่า 1,500 คนพบว่าถึงแม้จะไม่ได้สูบเอง แต่บรรยากาศของควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำลายหูของวัยรุ่น  ถึงแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าในปริมาณเท่าใด แต่สารพิษในควันทำให้หูชั้นกลางติดเชื้อได้เพราะก่อให้เกิดอันตรายต่อการไหลเวียนโลหิตในบริเวณนั้นงานวิจัยโดยศาตราจารย์ Anil Lalwani จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์คเรื่อง”ควันบุหรี่ในที่สาธารณะและที่บ้านกับการสูญเสียการได้ยินในเด็กพบว่า  วัยรุ่นจำนวนถึงร้อยละ 40 จากจำนวน 800 คนที่สัมผัสควันบุหรี่จากผู้อื่นนั้นมีปัญหาการได้ยิน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าเด็กวัยรุ่นน้อยกว่าหนึ่งในห้าที่มีปัญหาการได้ยินไม่รู้ตัวว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน ทั้งนี้เพราะว่าหากปัญหาการได้ยินเริ่มเกิดขึ้นเล็กน้อยเราก็จะไม่สามารถรู้สึกได้เอง  แต่หากทำการทดสอบจะพบว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้จะลำบากกับการได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงหรือต่ำ 
ที่สำคัญที่สุดคือหากยังอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีควันบุหรี่เป็นระยะเวลานานปัญหาการได้ยินก็มักจะแย่ลง เด็กอาจเรียนตามเพื่อนไม่ทันและอาจกลายเป็น”ตัวปัญหา”ของห้องไป  นับเป็นอีกหนึ่งผลร้ายอันตรายจากควันบุหรี่ที่ไม่ได้แม้แต่จะสูบเอง ดังนั้นแม้แต่ควันก็อยู่ให้ห่างจะดีกว่า 
Select year  


Select year  

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

    Issue 44, May 2017
    ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
    บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..