Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

MARKETING

Sort article by  

KNOWLEDGE HUB Marketing Import & Export

โอกาสของธุรกิจฮาลาลในมุมไบ

 
เรื่อง : ดร.วราธัช ตันติวรวงศ์ บ.ภ.
          ผู้อำนวยการ เครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 1  
          สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย
          varatad.t@kasikornbank.com 
    อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ 10 ของโลกและเป็นอันดับ 3 ในเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่น รวมถึงมีตลาดขนาดใหญ่จากจำนวนประชากรถึง 1,200 ล้านคน โดยประเทศอินเดียมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะที่เมืองมุมไบ มหานครที่มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 22 ล้านคน เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความพลุกพล่านที่สุดในประเทศ เชื่อไหมครับว่า ช่วงเวลาเช้าตรู่และตอนดึกเท่านั้น จะเป็นช่วงเวลาที่รถไม่ติด ถ้าระหว่างวันต้องมีการวางแผนกันให้ดีเพราะที่มุมไบรถติดมากครับ

 


    มามุมไบครั้งนี้ ผมได้มีโอกาสและเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่งออกสินค้าฮาลาล มาที่อินเดียว่า จริงๆ แล้ว สัดส่วนของประชากรที่อินเดียที่นับถือศาสนาอิสลามมีอยู่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งดูเหมือนจะน้อย แต่ถ้าดูจากจำนวนประชาการที่ 1,200 ล้านคน ก็เท่ากับ 120 ล้านคน ซึ่งมากกว่าประชากรในประเทศไทยซะอีก ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวอินเดียที่เป็นชาวมุสลิมจะนิยมบริโภคอาหารที่ผลิตได้เองภายในท้องถิ่นและปรุงอาหารรับประทานเองเป็นหลัก โดยวัตถุดิบสามารถหาซื้อได้ในตลาดท้องถิ่นและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้ารวมแล้วประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าตลาด 

     ทั้งนี้ นอกจากในเมืองใหญ่ๆ แล้ว ไม่ค่อยมีการดำเนินกิจการซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่มากนักในประเทศอินเดีย แม้แต่ในเมืองใหญ่อย่างเช่นเมืองมุมไบ ประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมที่จะปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้าน รวมทั้งนำอาหารที่ปรุงเองที่บ้านไปรับประทานในที่ทำงานด้วย อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านและผลิตภัณฑ์อาหารประเภท Ready to Eat จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนชั้นกลางที่มีรายได้สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

 


    ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มุมไบ ระบุว่า อินเดียมีการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารจากต่างประเทศเป็นปริมาณไม่มากนักเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด เนื่องจากอินเดียเองมีความสามารถในการผลิตได้ค่อนข้างเพียงพอต่อความต้องการบริโภค รวมทั้งยังเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกอยู่แล้ว ทั้งนี้ สินค้าอาหารที่อินเดียมีการนำเข้ามักจะเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ผักผลไม้ที่ไม่ได้เพาะปลูกเองในประเทศ เครื่องดื่มบางชนิด เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์แปรรูปบางชนิด อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป ซอสและเครื่องปรุงรส เป็นต้น


 

    นอกจากนี้ การนำเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศส่วนใหญ่ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้กระจายสินค้าเองด้วย โดยจะส่งต่อไปยังตลาดค้าส่ง ร้านค้าปลีกท้องถิ่น ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตจะมีแผนกจัดซื้อของตนทำหน้าที่คัดเลือกและสั่งซื้อสินค้าเอง โดยขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารฮาลาลเป็นเช่นเดียวกับการนำเข้าสินค้าอาหารโดยทั่วไป โดยสินค้าอาหารที่จะส่งเข้ามายังประเทศอินเดียจะต้องมีการรับรองด้านสุขอนามัยจากประเทศต้นทางให้เรียบร้อย 

 

    ส่วนการนำเข้าสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน Department of Animal Husbandry and Dairying ของรัฐบาลอินเดีย สำหรับการระบุว่าสินค้าอาหารใดเป็นอาหารฮาลาล อินเดียมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ Halal India Pvt. Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอินเดียในการตรวจสอบและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศอินเดีย และองค์กรดังกล่าวเป็นสมาชิกของ World Halal Congress ทั้งนี้ ไม่มีข้อบังคับว่าสินค้าฮาลาลจะต้องได้รับการรับรอง หรือได้เครื่องหมายรับรองใดจึงจะสามารถวางจำหน่ายได้ แต่หากผู้ประกอบการเห็นว่าหากมีการรับรองฮาลาลบนฉลากผลิตภัณฑ์แล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ทางการตลาดได้ ก็สามารถนำสินค้าของตนเสนอขอรับการรับรองจากองค์กรดังกล่าว

 

    เมื่อพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าอาหารของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกมายังตลาดอินเดีย ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ซอสและเครื่องปรุงรส ผลไม้แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น กลุ่มผู้บริโภคสำหรับสินค้าไทยดังกล่าว ได้แก่ ผู้บริโภคระดับกลางขึ้นไปที่มีรายได้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของคนอินเดียทั่วไป และต้องการทางเลือกในการบริโภคเพิ่มขึ้น ควรเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ และตัวแทนห้างสรรพสินค้าที่มีศักยภาพในการทำการตลาดให้กับสินค้า โดยมุมไบเป็นเมืองเป้าหมายเนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางธุรกิจ และผู้บริโภคจะมีกำลังซื้อสูงกว่าเมืองอื่นทั่วไป

 


จากมุมมองที่ผมได้มาสัมผัสหลายเมืองในอินเดีย ต้องบอกว่ามุมไบเป็นเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุด เป็นเมืองที่คนมีกำลังซื้อสูงมากยิ่งบริเวณแถบ Coloba ที่อยู่ใกล้ๆ กับ Gate of India ซึ่งเป็น landmark อันดับหนึ่งของมุมไบ กลายเป็นสถานที่สำหรับคนที่มีฐานะดี ราคาอาพาร์ตเมนต์ที่เรียงรายอยู่บริเวณรอบทะเลอาราเบียนแพงจนน่าใจหาย แต่ก็ถูกจับจองกันอย่างเนืองแน่น ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการฮาลาลไทยที่จะขยายตลาดมาที่อินเดีย


 

สินค้าอาหารไทยที่มีศักยภาพในตลาดอินเดีย
•    อาหารสำเร็จรูป 
•    ขนมขบเคี้ยว 
•    ซอสและเครื่องปรุงรส 
•    ผลไม้แปรรูป 
•    อาหารทะเลแช่แข็ง
•    อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ


120 ล้านคน
คือจำนวนประชากรของอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,200 ล้านคน

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

Select year  

 • DITP จัดประกวด PM Award เฟ้นหาธุรกิจส่งออกดีเด่น 2017
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดประกวด "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560" ในแนวคิด LEADING THE WAY

 • E-Commerc โอกาสและความท้าทายของภาคส่งออกไทย
  การที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิง และผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่การค้าในโลกยุคดิจิทัล ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Online ..

 • ปัจจัยหนุน SME ส่งออกผลไม้เมืองร้อน
  TMB Analytics คาดผลไม้ไทยปี 2559 โตต่อเนื่อง สวนกระแสส่งออกภาพรวมติดลบ ท่ามกลางราคาผลไม้สูงขึ้นจากผลผลิตตึงตัวและการแข่งขันสูง แนะรัฐเข้ามาดูและส่งเสริมให้เติบโตในระยะยาว

 • มังกรปรับทัพ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน
  แม้ว่าปัจจุบันจีนจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลง แต่ทว่าบทบาทของจีนในเวทีโลกกลับทวีความสำคัญมากขึ้น จากแผนการปฏิรูปของจีน ภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจ..

 • โอกาสของธุรกิจฮาลาลในมุมไบ
  อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ 10 ของโลกและเป็นอันดับ 3 ในเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่น


Select year  

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.

  ​Issue 43, April 2017
  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.
  ใครจะคิดว่าของเล่นที่นำไปสู่การสะสม จะไปไกลกว่าเรื่องเล่นๆ ด้วยเพราะมองการณ์ไกลจึงทำเรื่องเล่นๆ ในวันนั้น ให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ และขยายเป็นอาณาจักร..