Member Login register here!| Forgot Password?

Sort article by  

Knowledge Hub aec singapore

สิงคโปร์ กับโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทย

 

 

 
 
 
       สำหรับตลาดนั้นสิงคโปร์นั้นยังคงมีช่องว่างการลงทุน แม้ว่าการแข่งขันสูง แต่ประชากรมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยสูงสุดในอาเซียน ปัจจัยที่ทำให้ลงทุนในตลาดอาเซียนสำเร็จ ต้องศึกษาตลาด วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภคให้ถ่องแท้ แล้วนำจุดขาย เอกลักษณ์ไปนำเสนอ วอนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องวางมาตรฐานบุคลากร พร้อมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย ก่อนผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดอาเซียน
 
          ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด หรือ BTR บริษัทที่ปรึกษาองค์กรในด้านนวัตกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรระดับมืออาชีพ กล่าวถึงโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดสิงคโปร์เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในรายการวอยซ์ มาร์เก็ต ว่า ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 710 ตร.กม. มีประชากรเกือบ 6 ล้านคน และเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุดในอาเซียน ประมาณ 43,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปีต่อคน จึงเป็นประเทศที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจไปลงทุน แต่ไม่ใช่ผู้ประกอบทุกรายที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในตลาดสิงคโปร์
 
            ดร. สุรพิชย์ ได้สัมภาษณ์นายนพดล ชูกลิ่น กรรมการบริหาร ร้านอาหารไทย “อินโดจีน” ที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดประเทศสิงคโปร์ กลายเป็นร้านอาหารไทยยอดนิยมที่ผู้มีชื่อเสียงมักแวะเวียนไปใช้บริการ ปัจจุบันร้านอาหารอินโดจีน มีสาขาในประเทศสิงค์โปรมากถึง 5 สาขา และก้าวไกลจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนไปเปิดตลาดที่ยุโรปแล้ว นับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่า ปัจจัยความสำเร็จในการทำตลาดประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ นั่นคือ การศึกษาตลาด เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต ปัจจัยพื้นฐานของคนในประเทศนั้นๆ ว่าใช้ชีวิตอย่างไร คิดอย่างไร กินอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยมักจะมองข้ามจุดนี้ คนสิงคโปร์ มีรสนิยมการทานอาหารแบบคนยุโรป จะดื่มก่อนทาน เมื่อทานเสร็จจะต่อด้วยปาร์ตี้ ทำให้ร้านอาหารอินโดจีน ปรับรูปแบบการให้บริการให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนสิงคโปร์ เพิ่มบาร์ และส่วนบันเทิงเข้าไปแทนที่จะเป็นร้านอาหารเพียงอย่างเดียว
 
            อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยส่วนใหญ่มักตกม้าตายเมื่อออกนอกประเทศ นั่นคือ ขาดเอกลักษณ์ ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่จะพกความเป็นไทยเต็มรูปแบบ ตกแต่งร้านด้วยศาลาไทย ดนตรีไทย และอื่นๆ ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีแต่ขาดเสน่ห์ ขาดความเป็นตัวตน ผู้บริโภคสามารถพบเจอร้านอาหารไทยรูปแบบเดียวกันทั่วทุกมุมโลก สิ่งที่ทำให้ร้านอินโดจีนประสบความสำเร็จ คือ มีเอกลักษณ์ชัดเจน ควบคุมทุกรายละเอียด ทั้งรูป รส กลิ่น เสียงให้อยู่ในแนวคิดของร้านที่ต้องการสื่อ จึงเป็นร้านอาหารไทยที่แตกต่างจากร้านอาหารไทยทั่วไป ทำให้ลูกค้าระบุชัดเจนว่าต้องการมาร้านอินโดจีน ไม่ใช่ร้านอาหารไทยร้านใดก็ได้ ดร.สุรพิชย์ กล่าว
 
            รัฐบาลไทยเคยสนับสนุนการให้ ครัวไทยไปสู่ครัวโลก ซึ่งประเทศไทยมีจุดเด่นเรื่องอาหารการกินที่สมบูรณ์ ฝีมือประณีต รสชาติอร่อย และมีวัตนธรรมการรับประทานที่แตกต่างจากประเทศอื่น แต่ขาดการสื่อสารออกไปสู่ภายนอก คนต่างชาติจำนวนมากยังไม่รู้วัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ของคนไทย ที่ถือเป็นจุดขายอย่างหนึ่ง อีกหนึ่งอุปสรรคที่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยพบเมื่อต้องออกไปเปิดตลาดต่างประเทศ คือ ประเทศไทยยังไม่มีสถานบันรับรองมาตรฐานบุคลากรเหมือนยุโรป พ่อครัวไทยไม่มีการสะสมประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นทางการ จึงทำให้มีปัญหาในการออกเอกสารขออนุญาตการทำงานต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาประเด็นนี้ก่อนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยบุกตลาดต่างประเทศ
 
            ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะมีการแข่งขันสูง แต่ยังมีโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยอยู่มาก เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นไฟแนนเชียล ฮับ (Financial Hub) จึงไม่ได้มีแต่คนสิงคโปร์ ยังมีคนชาติอื่นๆ อีกจำนวนมากที่ย้ายมาทำงาน อีกทั้งกฏหมายยังเอื้ออำนวยต่อการลงทุนทำธุรกิจ ประกอบกับประชากรมีกำลังซื้อ และมีฐานรายได้สูง หากผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารไทย สามารถค้นพบตัวตนอันเป็นเอกลัษณ์ที่เป็นจุดขายเจอ และศึกษาตลาดเข้าใจอย่างถ่องแท้ ย่อมประสบความสำเร็จในตลาดสิงคโปร์อย่างแน่นอน
 
 
Select year  
1

 • "ไมซ์" แดนลอดช่องเรือธงสำคัญโกยเงินนักท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) จัดงานแถลงข่าว "Singapore MICE 2015" เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรม BTMICE และเปิดเผยเหตุผลว่าทำไมนักท่องเที่ยว ถึงนิยมไปจัดงานที่ประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งความพร้อมของสิงคโปร์ต่อการเข้าร..

 • สิงคโปร์ กับโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทย
  สำหรับตลาดนั้นสิงคโปร์นั้นยังคงมีช่องว่างการลงทุน แม้ว่าการแข่งขันสูง แต่ประชากรมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยสูงสุดในอาเซียน ปัจจัยที่ทำให้ลงทุนในตลาดอาเซียนสำเร็จ ต้องศึกษาตลาด วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภคให้ถ่องแท้ แล้วนำจุดขาย เอกลักษณ์ไปนำเสนอ วอนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องวางมาตรฐานบุคล..

 • มองโอกาสตลาดเสื้อผ้าไทยในสิงคโปร์
  ถึงแม้ว่า สิงคโปร์ได้ประสบกับช่วงเศรษฐกิจโลกถดถอยใน 2 ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวทำให้ผู้บริโภคต้องคอยระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยสำหรับชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ยังป็นที่นิยมและผู้ซื้อเต็มใจจ่ายหากมีความสวยงาม แปลกใหม่ ทันสมัย รวมถึงสา..

 • AEC 2558 ไทยอืดอาดระวังสิงค์โปร์ฟาดเรียบ
  การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 จุดประสงค์หนึ่งเพื่อต้องการให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ซึ่งเรื่องของศักยภาพ "สิงค์โปร์" นับเป็นประเทศที่ไทยต้องหันไปศึกษา ว่าทำไมทั้งที่เมืองลอดช่องมีพื้นที่เพียงหยิบ มีข้อจำกัดทั้งทรัพยาก..


Select year  
1

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

  Issue 44, May 2017
  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
  บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..