Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

Sort article by  

Knowledge Hub aec cambodia

ธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา

 
    กัมพูชานับเป็นอีกหนึ่งในประเทศ AEC ที่นักลงทุนไทยไม่อาจมองข้าม เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตสูง นักลงทุนจากต่างประเทศจึงพากันหลั่งไหลเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในกัมพูชา มาดูกันดีกว่าว่ามีธุรกิจอะไรกันบ้างที่ SME ไทยมีโอกาสไปได้สวยหากคิดจะเข้าไปลงทุน


•    ธุรกิจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)

    เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ “ปอยเปต โอเนียง” เมืองหน้าด่านติดกับชายแดนไทย บริเวณจังหวัดสระแก้ว ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดเกือบ 40,000 ล้านบาทต่อปี และยังมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจที่น่าสนใจ ได้แก่ โลจิสติกส์ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับการขนถ่ายและการกระจายสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งจากการค้าชายแดนเอง และจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย


•    ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและสินค้าทุน

    แม้ว่ากัมพูชาจะมีทรัพยากรภายในประเทศจำนวนมาก แต่ก็ยังมีทรัพยากรบางประเภทที่กัมพูชาจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ เชื้อเพลิงและไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนเนื่องจากสามารถเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 8-9 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ขณะที่ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง/ซีเมนต์มีแนวโน้มเติบโตตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน


•    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

    กัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงอนุรักษ์มากมาย เช่น นครวัด นครธม และแนวชายหาดทางตอนใต้ช่วงเกาะกง และสีหนุวิลล์ หลังการขยายและเปิดให้บริการอาคารใหม่ในสนามบินนานาชาติเสียมเรียบในปี 2549  ทำให้กัมพูชาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคท่องเที่ยวและบริการ เช่น ร้านอาหาร บริษัททัวร์ โรงแรมต่างๆ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังกัมพูชาประมาณ 4.5 ล้านคน เป็นการเติบโตเฉลี่ย 12เปอร์เซ็นต์ต่อปี 


•    อุตสาหกรรมสิ่งทอ

    สิ่งทอนับเป็นอุตสาหกรรมส่งออกอันดับหนึ่งและนับเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น กัมพูชาจึงได้รับประโยชน์โดยตรงจากแรงงานถูกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก GSP อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชามากที่สุด ด้วยข้อได้เปรียบดังกล่าว จึงยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมกลุ่มนี้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
.

•    อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

    การบริโภคภายในประเทศกัมพูชามีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักเกิดจากประชากรกัมพูชามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สะท้อนได้จากค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน ที่เพิ่มขึ้นกว่า 2  เท่าในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่สัดส่วนคนจนก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องทุกปี โดยกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจ ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว นม และผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องแต่งกาย ครีมบำรุงผิว ฯลฯ

ที่มา : Economic Intelligence Center (EIC)
Select year  
12

 • ​The Blue Pumpkin จากร้านน้ำผลไม้ปั่นสู่แบรนด์คาเฟ่ดังในกัมพูชา
  จากร้านน้ำปั่นผลไม้เล็กๆ แต่การทำธุรกิจที่เริ่มจากความถนัดและใจรักส่งผลให้ The Blue Pumpkin เติบโตอย่างรวดเร็วสู่คาเฟ่ชื่อดังของกัมพูชา

 • กัมพูชาเลื่อนสถานะ...โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจไทย
  ธนาคารโลก (WB) ปรับสถานะกัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำ (Lower-middle-income Economies) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยพิจารณาจากรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปี (GNI per capita) ของกัมพูชาปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าเกณฑ์ประเทศที่มีรายได้ต่ำ ซึ่งอยู..

 • จากกรุงพนมเปญ
  ดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในกรุงย่างกุ้ง และกรุงพนมเปญ เพื่อหาข้อมูลในการเข้าสู่ตลาดเมียนมาร์ และกัมพูชา สำหรับ SME ไทย

 • ธุรกิจที่น่าลงทุนในกัมพูชา
  กัมพูชานับเป็นอีกหนึ่งในประเทศ AEC ที่นักลงทุนไทยไม่อาจมองข้าม เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตสูง นักลงทุนจากต่างประเทศจึงพากันหลั่งไหลเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในกัมพูชา มาดูกันดีกว่าว่ามีธุรกิจอะไรกันบ้างที่ SME ไทยมีโอกาสไปได้สวยหากคิดจะเข้าไปลงทุน

 • เจาะลึกกัมพูชา 360 องศา ธุรกิจทำได้จริง
  กัมพูชานับเป็นอีกหนึ่งในประเทศ AEC ที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตสูง ค่าแรงต่ำ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP


Select year  
12

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.

  Issue 42, March 2017
  รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.
  รรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์ O&B รองเท้าและกระเป๋าแบรนด์ดังบนโลกออนไลน์ เหมือนคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่ใจร้อนและมีอีโก้ จนคิดว่าธุรกิจของตัวเองจะประสบค..