Member Login register here!| Forgot Password?

AEC

Sort article by  


Select year  
1

 • "ไมซ์" แดนลอดช่องเรือธงสำคัญโกยเงินนักท่องเที่ยว
  การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) จัดงานแถลงข่าว "Singapore MICE 2015" เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรม BTMICE และเปิดเผยเหตุผลว่าทำไมนักท่องเที่ยว ถึงนิยมไปจัดงานที่ประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งความพร้อมของสิงคโปร์ต่อการเข้าร..

 • สิงคโปร์ กับโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทย
  สำหรับตลาดนั้นสิงคโปร์นั้นยังคงมีช่องว่างการลงทุน แม้ว่าการแข่งขันสูง แต่ประชากรมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยสูงสุดในอาเซียน ปัจจัยที่ทำให้ลงทุนในตลาดอาเซียนสำเร็จ ต้องศึกษาตลาด วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภคให้ถ่องแท้ แล้วนำจุดขาย เอกลักษณ์ไปนำเสนอ วอนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องวางมาตรฐานบุคล..

 • มองโอกาสตลาดเสื้อผ้าไทยในสิงคโปร์
  ถึงแม้ว่า สิงคโปร์ได้ประสบกับช่วงเศรษฐกิจโลกถดถอยใน 2 ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวทำให้ผู้บริโภคต้องคอยระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยสำหรับชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ยังป็นที่นิยมและผู้ซื้อเต็มใจจ่ายหากมีความสวยงาม แปลกใหม่ ทันสมัย รวมถึงสา..

 • AEC 2558 ไทยอืดอาดระวังสิงค์โปร์ฟาดเรียบ
  การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 จุดประสงค์หนึ่งเพื่อต้องการให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ซึ่งเรื่องของศักยภาพ "สิงค์โปร์" นับเป็นประเทศที่ไทยต้องหันไปศึกษา ว่าทำไมทั้งที่เมืองลอดช่องมีพื้นที่เพียงหยิบ มีข้อจำกัดทั้งทรัพยาก..


Select year  
1

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

  Issue 44, May 2017
  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
  บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..