Member Login register here!| Forgot Password?

AEC

Sort article by  


Select year  
1

 • ฟิลิปปินส์หวั่น Saudization ทำประเทศขาดรายได้
  เมื่อแต่ละปีแรงงานฟิลิปปินส์นำรายได้เข้าประเทศกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถ้านโยบาย Saudization ใช้จริง! จะเกิดอะไรขึ้น

 • ​เครื่องสำอางไทยฉายแววรุ่งในฟิลิปินส์
  หากกล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แน่นอนว่าตลาดหลักที่สำคัญของไทย ก็คือตลาดอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ที่ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยให้ความสนใจในการเข้าไปทำตลาดมากที่สุด จากความได้เปรียบด้านพรมแดนที่เชื่อมถึงกันได้สะดวกและความคุ้นเคยต่อสิน..

 • Unlocked ตากาล็อก โอกาสแบบไม่ล็อกของ SMEs
  เมื่อไม่นานข่าวคราวความสูญเสียและความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับฟิลิปปินส์ได้สร้างความตระหนกตกใจให้กับหลายๆ คน แม้จะทราบกันดีว่าประเทศแห่งนี้ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งก็ตาม แต่ถ้าหากมองในแง่ของศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ภายใต้ความตื่นตัวต่อการเปิดประชาค..

 • จุดแข็ง-จุดอ่อนในการทำการค้ากับฟิลิปปินส์
  ปัจจุบัน สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นที่ยอมรับของชาวฟิลิปปินส์ทั้งในด้านคุณภาพและราคา สินค้าที่นำเข้าจากไทยและจำหน่ายทั้งใน/นอกห้างสรรพสินค้า หากมีฉลากภาษาไทยติดมาด้วย ทางผู้ขายจะไม่แกะออก ฉะนั้น ผู้ผลิตสินค้าของไทยจึงควรติดข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่ามาจากประเท..


Select year  
1

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

  Issue 44, May 2017
  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
  บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..