Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

AEC

Sort article by  


Select year  
12

 • ลงทุนพม่าเสี่ยงสูง ไม่โปร่งใส-กองทัพครอบงำ
  นักวิเคราะห์เชื่อลงทุนในพม่ายังไม่ง่าย มีความเสี่ยงสูง ความขัดแย้งรุนแรง คอร์รัปชั่นฝังรากลึก การพัฒนาล้าหลังอยู่มาก ชี้การปฏิรูปยังอยู่ในระดับตื้นเขิน ทำเอาต่างชาติชะงัก เผย บ.ของรัฐมีผลประโยชน์ในทุกอุตสาหกรรม

 • ขุมทองพม่า SME ไทยจะเข้าไปขุดอย่างไร?
  ประเทศพม่ากำลังถูกกล่าวถึงกันเสียงขรมว่าเป็นประเทศที่น่าเข้าไปลงทุน เพราะมีทรัพยากรเยอะ แต่โจทย์ที่ต้องตั้งและแก้ให้ได้ก่อนที่ SME ไทยจะเข้าไปในพม่านั้น อยู่ตรงที่ว่าจะเข้าไปในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม ในทางทฤษฎีแล้ว การดำเนินธุรกิจต่างประเทศกระทำได้ 4 รูปแบบด้วยก..

 • โอกาสพม่า...ในมุมมอง SME ไทย
  หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ กานต์รวี โลหรัตนวิศิษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ แอลลิ ไทย เทรด จำกัด ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและรับอัดสายไฮดรอลิก รวมถึงท่อยางอุตสาหกรรมทุกชนิด มองว่า การมาพม่าในครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นตลาดชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะโอกาสในธุ..

 • ท่องเที่ยวพม่าบูม สบช่องทุนไทยหยิบชิ้นปลามัน
  ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศพม่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.5 ต่อปี หรือราว 3 – 4 แสนคน ซึ่งจำนวนนี้ไม่ร่วมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ข้ามชายแดนไปพม่า จาก 3 ประเทศ คือ ไทย จีน และ อินเดีย ที่มักไปกลับภายในวันเดียว โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อย..

 • โครงการทวาย เอื้อประโยชน์ SME ไทย
  การยกระดับโครงการทวายเป็น “รัฐ-รัฐ” ช่วยฉายแนวโน้มเชิงบวกของโครงการ นับตั้งแต่การระงับการสร้างโรงไฟฟ้าในโครงการทวาย และการถอนตัวของบริษัท Max Myanmar จากกลุ่มผู้ถือหุ้น เริ่มทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลมากขึ้นต่อความเป็นไปได้ของโครงการ ดังนั้น การที่รัฐบาลไทยและพม่าต่างให้ commitme..

 • พม่าบาตรหงายต่างชาติรุมทึ้ง...ไทยเฉื่อยกินแห้ว!!
  มื่อ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศอนุญาตให้บริษัทเอกชนสหรัฐฯ ลงทุนในพม่าได้แล้ว โดยสามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และกู้ยืมเงินจากตลาดเครดิตทั่วโลกได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายคว่ำบาตรต่อพม่ายังคงมีอยู่และอาจถูกกลับมาบังคับใช้ได้ เพื่อเป็นข้อต่อรองให้รั..

 • เล่าเรื่อง “พม่า” ผ่านทูตพาณิชย์ไทย
  “เราต้องมีคู่ค้า เพื่อเป็นไม้เป็นมือแทน เพราะเราไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกลุ่มของ SME ให้มองตัวเองเหมือนแฟรนไชส์ อย่าคิดว่าทำแล้วจะได้ทั้งหมด ได้แค่ 10 ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย ฉะนั้นต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ ตลาดพม่ามีโอกาสแน่นอน เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการจะใช้โอก..


Select year  
12

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.

  ​Issue 43, April 2017
  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.
  ใครจะคิดว่าของเล่นที่นำไปสู่การสะสม จะไปไกลกว่าเรื่องเล่นๆ ด้วยเพราะมองการณ์ไกลจึงทำเรื่องเล่นๆ ในวันนั้น ให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ และขยายเป็นอาณาจักร..