Member Login register here!| Forgot Password?

AEC

Sort article by  


Select year  

 • สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ขยายธุรกิจรับเทรนด์ AEC
  กระแสความตื่นตัวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC ในอีก 3 ปีข้างหน้า นับเป็นโอกาสและความท้าทายที่สำคัญ สำหรับธุรกิจไทย ในการเข้าไปติดต่อค้าขายและลงทุนข้ามประเทศดังเช่นที่บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจไทยรายแรกๆ ที่มองเห็นโอกาสและเล็งเห็นศัก..

 • มาสร้างภูมิคุ้มกัน สู้ศึก AEC กันเถอะ
  ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับ AEC อยู่มาก ดังนั้นควรที่จะต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อน โดยอาจจะเข้าร่วมรับฟังสัมมนากับทางหน่วยงานภาครัฐที่จัดสัมมนาเกี่ยวกับ AEC หรือสอบถามไปยังาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ..

 • 8 กลุ่มมาตรการกีดกันการค้าที่ SME ต้องรู้
  หลังจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบ AEC แล้ว คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า อุปสรรคในเรื่องของกำแพงภาษีจะหมดลงไปจากการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่ในความถูกต้องนั้น กลับมีอุปสรรคใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไม่น้อยทีเด..

 • ตีแตก...จุดอ่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยใน AEC
  สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนา Top Executive Seminar for Food Sector “ตีแตก...จุดอ่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาด AEC” มั่นใจไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค ชี้ต้นทุนแร..

 • ค้าปลีกอาเซียนโอกาสไทยกระเป๋าตุง
  การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ AEC ที่กำลังมาถึงในระยะอันใกล้ ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการตื่นตัวของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกไทยมากขึ้น อีกทั้งการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ที่เข้าสู่ความเป็นเมือง จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกไทยที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายหล..

 • ต้องรีบรู้เขา
  แม้แต่ชาวบ้านร้านตลาด ก็เริ่มสัมผัสได้ถึงผลของการเปิดเสรีการค้า เพราะเมื่อภาษีนำเข้าลดลง ราคาสินค้าก็ถูกลงด้วย

 • เอสเอ็มอีกลุ่มท่องเที่ยวต้องปรับตัวรับ AEC
  สุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปัจจุบันประเทศไทยมีอันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 16 ของโลก จากลูกค้าหลัก 47 ประเทศจากทุกทวีป ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ดังนั้นหน้าที่ของ ททท. คือ จะต้องทำการตลาดเพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใ..


Select year  

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media

  Issue 44, May 2017
  ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา The Power of Social Media
  บทสัมภาษณ์ ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา ที่เธออาจโชคดีที่มีคนติดตามเยอะ มีอิทธิพลในโซเชียลฯ จึงเป็นดั่งใบเบิกทางที่จะทำให้เธอเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว..