Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

AEC

Sort article by  


Select year  

 • เปลี่ยนเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น “เขตนวัตกรรมพิเศษ” เพื่อยกระดับประเทศ
  ประเทศไทยกำลังเดินหน้าการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบ

 • ​ดาบสองคมในวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียน
  นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (Mutual Recognition Agreements on Tourism Professional: MRA TP) ในปลายปี 2555 ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวในวงกว้าง

 • ​บริษัทขนาดกลางในเอเชียยังมั่นใจ แม้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
  บริษัทขนาดกลางในเอเชียมีความมั่นใจสูงในความสามารถที่จะเติบโต และมองไปยังตลาดต่างประเทศ เคียงคู่ไปการขยายตัวในตลาดภายในประเทศเพื่อสร้างแรงส่งที่เอื้อให้เกิดการเติบโตมากขึ้น

 • ​ธุรกิจขนส่งทางถนน เจอก้างชิ้นใหญ่ขวางคอบุก AEC
  แม้ว่าธุรกิจขนส่งทางถนนของไทยในปี 2557 ไม่ค่อยเติบโตนัก ด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่ขยายตัว แต่ในปี 2558 มองว่าธุรกิจนี้จะมีความคึกคักขึ้น เพราะเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ถึงแม้จะค่อยเป็นค่อยไปก็ตามที

 • ​พฤติกรรมการอยู่-การกิน ชาว CLMV
  ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม นับได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพด้วยจำนวนประชากรที่มีเกือบ 60 ล้านคน และเกือบ 90 ล้านคน ในเมียนมาร์ และเวียดนาม ตามลำดับ

 • ​โอกาสทอง SMEs ไทย รุกตลาดเพื่อนบ้านผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  หนึ่งในนโยบายที่ทางการไทยเร่งผลักดันและเป็นโอกาสทองของ SMEs ไทยในขณะนี้ คือ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) โดยในระยะแรกประกอบด้วย 5 พื้นที่นำร่อง ซึ่งอยู่ในจังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา

 • เด็กไทยรู้อะไรเกี่ยวกับ AEC บ้าง
  ผลการสำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยต่อการเป็นส่วนหนึ่งของ “ประชาคมอาเซียน” และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 ถึง 8 มกราคม พ.ศ. 2558

 • EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558
  อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะเติบโตในระดับ 3-3.5% โดยแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในปี 2558 จากท่องเที่ยว ส่งออก ลงทุนรัฐ

 • ประสบการณ์พิชิตใจลูกค้า บททดสอบ...ก่อนลุย AEC
  ถึงวันนี้หลายคนเริ่มมองเห็นโอกาสที่กำลังจะมาพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปี 2558 เพราะเมื่อตลาดใหญ่ขึ้น นั่นหมายถึงโอกาสในการทำธุรกิจการค้าก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังคิดอยากจะก้าวออกไปชิมลางในตลาดอาเซียน ลองมาดูป..

 • 10 ขั้นตอนช่วย SMEs บุกตลาด AEC แบบไม่เป็นรองใคร
  การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะถึงในอีกไม่กี่ปีนี้ กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เสนอ 10 กลยุทธ์ต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถที่แข่งขั..


Select year  

 • SME Thailand Radio

 • sme startup : review

  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.

  ​Issue 43, April 2017
  พงศธร ธรรมวัฒนะ Love it. Think it. Do it.
  ใครจะคิดว่าของเล่นที่นำไปสู่การสะสม จะไปไกลกว่าเรื่องเล่นๆ ด้วยเพราะมองการณ์ไกลจึงทำเรื่องเล่นๆ ในวันนั้น ให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ และขยายเป็นอาณาจักร..