8 เทคนิคเป็นผู้จัดการยุค Millennial ให้มีประสิทธิภาพ

by SME Thailand. 24 กค. 2017

 
 
 
TEXT   ManpowerGroup
 
 
      ปัจจุบันวิธีการทำงานเริ่มเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มีบทบาทกับการทำงานมากขึ้น เทคโนโลยีมีส่วนในการขับเคลื่อนการทำงาน ส่งผลให้แรงงานในกลุ่ม Millennial หลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการ บางคนเป็นพนักงานที่มีผลงานดี แต่การที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานได้นั้น ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ในการทำงานหลายอย่าง และยิ่งในตำแหน่งผู้จัดการ การบริหารแรงงานในยุคนี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ในยุคที่แรงงานมีการตื่นตัว การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งสำคัญ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะ 8 เทคนิคสร้างเสริมประสบการณ์สู่การเป็นผู้จัดการยุค Millennial ให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้
 
  1.สร้างทีมงานมืออาชีพ จะเป็นทีมงานที่ประสบความสำเร็จได้ ในฐานะผู้จัดการ คุณจะแสดงศักยภาพของคุณได้มากเพียงได้ ส่วนหนึ่งก็มาจากความสามารถของลูกน้องในทีมของคุณด้วย คุณจึงต้องเลือกสรรคนที่เหมาะสมมาร่วมทีม และสร้างเป้าหมายเดียวกัน
 
 
  2.มีความเป็นผู้นำ แน่นอนว่าการเป็นผู้จัดการนั้น คุณจะต้องมีความเป็นผู้นำที่ดี สามารถบอกได้ว่าตนเองต้องการอะไร และคนอื่นหรือลูกน้องในทีมต้องทำอะไร คุณจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องในทีมและนำทีมทำงานอย่างมีจุดหมายและดำเนินไปอย่างมีแบบแผน
 
 
    3.ให้เกียรติผู้อื่นในทีม ถึงคุณจะได้ขึ้นมาอยู่ในระดับหัวหน้างาน ไม่ว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า คุณก็ต้อง ให้เกียรติผู้อื่นในทีม รวมถึงเปิดใจยอมรับความคิดเห็น หรือความคิดใหม่ๆของทีมหรือลูกน้องของคุณ โดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง ถ้าเราทำงานโดยไม่ให้เกียรติผู้อื่น ผู้อื่นก็จะไม่ให้เกียรติเราเช่นกัน
 
 
    4.สร้างแรงจูงใจให้คนในทีม คุณจะต้องหาให้ได้ว่า อะไรเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับคนในทีมของคุณ และใช้สิ่งนั้นกระตุ้นการทำงานของเขา ไม่ว่าจะเป็น คำชื่นชม ของรางวัล หรือการยอมรับ แม้แต่การลงโทษ ก็เป็นสิ่งกระตุ้นได้เช่นกัน
 
  5.บริหารเวลาให้ดี เวลาเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือของทีม คุณต้องสามารถจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละงานให้ได้ และสามารถแจกแจงให้กับลูกทีมของคุณ เพื่อที่ให้ทุกคน
 
ช่วยทำงานในทุกๆชิ้นออกมาสำเร็จทันเวลาอย่างมีคุณภาพ
 
 
    6.กล้าเผชิญกับปัญหา เมื่อทำงานหลายๆคน บางครั้งคุณอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งของลูกน้องในทีมบ้าง หรือแม้แต่กับตัวคุณเอง คุณควรกล้าที่เผชิญหน้ากับปัญหา ตั้งสติ และค่อยๆแก้ปัญหานั้นๆ อย่าเพิกเฉยเพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายมากขึ้น และอาจถึงขั้นแตกหักในที่สุด
 
 
  7.พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เราต้องค้นหาตัวเราก่อนว่าเรามีจุดเด่นอะไร และมีจุดอ่อนตรงไหน และเริ่มพัฒนาจากสิ่งที่จำเป็นหรือจุดอ่อนของเราก่อน รวมถึงพัฒนานวัตกรรมหรือการคิดค้นบุกเบิกสิ่งๆใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้กับงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป
 
 
  8.วางตัวเป็นหัวหน้าที่ดี คุณจะต้องให้ความเข้าใจ และความเอกใจใส่ในลูกน้องของคุณ เพราะหากมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลูกน้องก็จะเกิดความรู้สึกเต็มใจทั้งการทำงาน การช่วยเหลือ ให้กับคุณและองค์กรอย่างเต็มความสามารถ
 
 
        หากเราอยากเป็นผู้จัดการที่ดี การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งในยุคที่แรงงานมีการตื่นตัวมากขึ้น บุคลากร ลูกน้องที่เราต้องบริหารจัดการ วิธีการให้เป็นที่ยอมรับในตำแหน่งงานจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ 
 
        เราจะต้องมุ่งมั่นเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว และการปรับให้สอดคล้องกับทีมแรงงานยุคดิจิทัล หากคุณนำเทคนิคทั้ง 8 ข้อไปปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเป็นผู้จัดการยุค Millennial ที่ดีได้อย่างแน่นอน นอกจากจะดีต่อตัวคุณแล้วทีมยังถือเป็นการผลักดันทีมงาน ให้สามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน จน นำพาทีมของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

Related Articles

​คิดอย่างไร ให้ธุรกิจมั่นคง

การเป็นนักลงทุนกับการเป็นพ่อค้าวาณิช แตกต่างกัน แต่เมื่อเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง ปัจจัยหลายประการกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหลงลืมความแตกต่างนั้น

by SME Thailand.| 17 สค. 2017

​5 อุปสรรคในการทำงานระหว่างองค์กรกับพนักงานรุ่นใหม่

ในวันนี้เริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อน จนทำให้หลายองค์กรมักประสบกับปัญหา ซึ่งจากผลสำรวจก็พบว่ามี 5 ปัญ..

by SME Thailand.| 02 สค. 2017

​5 สายงานกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตไทย

ผลสำรวจพบว่าตลาดแรงงานไทยในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า 5 สายงานนี้ที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย

by SME Thailand.| 01 สค. 2017