สถาบันอาหาร จับมือดอยคำ หนุน OTOP- SME ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร

by SME Thailand 22 พย. 2017
Share:


     สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ ส่งเสริม OTOP และ SME ด้านอาหารให้มีกระบวนการแปรรูปอย่างมีคุณภาพในระดับสากล   มีการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ  หวังยกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนท้องถิ่น เกิดการพัฒนาด้านอาหารสู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร


     นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร โดยการสร้างความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนท้องถิ่น เกิดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนากระบวนการแปรรูประบบคุณภาพ  การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารในกลุ่ม OTOP และ SME ให้เกิดการพัฒนาด้านอาหารสู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร


"ความร่วมมือครั้งนี้มีกรอบการดำเนินงาน พอสังเขป 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการ ทักษะความชำนาญของบุคลากรทั้งสองฝ่าย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ  2) ด้านการสืบสานตำรับอาหารไทยที่อาจสูญหายให้คงอยู่สืบต่อไป โดยร่วมกันจัดทำหนังสือ “The Lost Recipe of Thailand” และกำหนดหลักสูตรการอบรมพัฒนาพ่อครัวแม่ครัวไทย เพื่อใช้ในการอบรมเผยแพร่ที่ Culinary School ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย 3) ด้านการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการบริหารจัดการของร้ายดอยคำ 4) ด้านการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ OTOP หรือ SME ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 5) ด้านการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาทักษะ และความชำนาญแก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย 6) ด้านการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่หลากหลาย 7)ด้านการตรวจวิเคราะห์และสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ตามแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน"นายยงวุฒิ กล่าวwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอีShare:

Related Articles

​แฟรนไชส์ยังฮอต รับเทรนด์คนรุ่นใหม่เมินงานประจำ

เพราะยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จึงจัดหนักจัดเต็มมาแบบ “คุ้ม ครบ ตอบโจทย์ ทุกเรื่องแฟรนไชส์” ในงานมหกรรม KBank Franchise Expo..

by SME Thailand| 20 กพ. 2018

​Komori น้ำสลัดโฮมเมด สไตล์แม่บ้านญี่ปุ่น

จากความชื่นชอบในวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่น จนเป็นแรงบันดาลใจเกิดเป็นแบรนด์ Komori น้ำสลัดญี่ปุ่น สไตล์โฮมเมด เพื่อสุขภาพ Low sugar และ Low calories

by SME Thailand.| 19 กพ. 2018

​​VINTEL ขายไลฟ์สไตล์สีพาสเทล เอาใจสาวหวานแต่ไม่แบ๊ว!

“อะไรๆ ก็ดูดีเมื่อเป็นสีพาสเทล” สาวๆ หลายคนคงเห็นด้วยกับประโยคนี้ เมื่อโทนสีมีเสน่ห์สะท้อนความเป็นผู้หญิงแบบ Feminine กับลวดลายแนววินเทจถูกจับมาขายใ..

by SME Thailand| 18 กพ. 2018