Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

weboard


Forum / Category Topic Message Last Post
กระดานสนทนา
สนทนาพูดคุยเรื่องราว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นธุรกิจ SMEs และเรื่องทั่วไป
223 63 กระทู้ล่าสุดโดย :
คีตภัทร วาณิช
เมื่อ 19/03/2017

  • SME Thailand Radio

  • sme startup : review

    รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.

    Issue 42, March 2017
    รรินทร์ ทองมา When I want to succeed, I act.
    รรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์ O&B รองเท้าและกระเป๋าแบรนด์ดังบนโลกออนไลน์ เหมือนคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่ใจร้อนและมีอีโก้ จนคิดว่าธุรกิจของตัวเองจะประสบค..