Member Login register here!| Forgot Password?
hp2

weboard


Forum / Category Topic Message Last Post
กระดานสนทนา
สนทนาพูดคุยเรื่องราว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นธุรกิจ SMEs และเรื่องทั่วไป
216 61 กระทู้ล่าสุดโดย :
อัยญดา ทองคำใส
เมื่อ 16/02/2017

 • SME Thailand Radio

  etda

 • sme startup : review

  ภาววิทย์ กลิ่นประทุม No failure, No success

  Issue 41, February 2017
  ภาววิทย์ กลิ่นประทุม No failure, No success
  ในแวดวงการลงทุนไม่มีใครไม่รู้จัก แพท-ภาววิทย์ กลิ่นประทุม นักลงทุนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักล..