true

hilight story : Knowledge Hub


inno
ict

 • TV : HILIGHT

  ​Family Business Center รู้เขา รู้ครอบครัวเรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

  ​Family Business Center รู้เขา รู้ครอบครัวเรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

  ภัทร จินตนะกุล ร่วมพูดคุยกับ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในประเด็นเกี่ยวกับภารกิจและเป้าหมายการทำงานของศูนย์ธุรกิจครอบครัว รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวของไทยในปัจจุบัน

  • ชามะ ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงออร์แกนิกที่มีดีไม่แพ้ใคร

   ชามะ ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงออร์แกนิกที่มีดีไม่แพ้ใคร

  • กลยุทธ์ฟู้ดเดลิเวอร์รี่ฉบับStartUp & คลีนฟู้ดออนไลน์ร้อยล้าน

   กลยุทธ์ฟู้ดเดลิเวอร์รี่ฉบับStartUp & คลีนฟู้ดออนไลน์ร้อยล้าน

  • สูตรสำเร็จสเต๊กพันล้าน&เจาะกลยุทธ์ปั้นแบรนด์ร้านส้มตำขึ้นห้าง

   สูตรสำเร็จสเต๊กพันล้าน&เจาะกลยุทธ์ปั้นแบรนด์ร้านส้มตำขึ้นห้าง

  • คุยกับเซียน#Start Up พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจไทย

   คุยกับเซียน#Start Up พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจไทย

  แอนนี่

 • news : Latest update


 • SME Thailand Radio

  etda

 • sme startup : review

  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ Be Creative Be Unique

  Issue 40, January 2017
  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ Be Creative Be Unique
  ธีร์นภัทธ์ พวงวงศ์ เติบโตมากับครอบครัวเกษตรที่มีพ่อทำฟาร์มกุ้ง และทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในภาคใต้ เนื่องจากเป..

 • sme thailand : review

  ตามรอยพ่อ

  ตามรอยพ่อ
  SME Thailand ฉบับพิเศษ ฉลองครบรอบ 12 ปี กับการ “ตามรอยพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห..